Danmarks ældste bureau formaliserer direktør-skifte

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kenneth Hansen har længe været daglig leder af Sylvester-Hvid & Co. Nu får han officielt titlen som adm. dir.

Allerede i 2010 fyrede Fernando Olsen sig selv som leder af Sylvester-Hvid & Co og overlod tøjlerne til Kenneth Hansen, der fik titel af bureauchef.

Nu tager man så skridtet videre og registrerer officielt Kenneth Hansen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som adm. dir., mens Fernando Olsen bliver bestyrelsesformand. Helt slipper han dog ikke tøjlerne.

Fernando Olsen ejer bureauet og det vil fortsat være således, at “Selskabet tegnes af direktionen i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.”

Direktør-skifter er da heller ikke noget, man rutter med i bureauet, der er Danmarks ældste. Kenneth Hansen bliver den kun 5. adm. dir. i bureauets historie.