Danmarks engang største reklamebureau sluttede med maner

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

708 annoncører bedømmer reklamebureauer: Zupa Recommended er ophørt – men i årets imageanalyse nåede man sin hidtil bedste placering.

For en række år siden da Jørgen Blauert var direktør for Recommended, var han ikke bange for at sætte et ambitiøst mål. Bureauet skulle i Top 5 i den årlige MyImage analyse, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz.

Og det indebar rent faktisk et markant løft. Men det lykkedes. På falderebet – for Zupa Recommended er ophørt kort før indgangen til 2015.

Jørgen Blauert er også stoppet for flere år siden, og Bilka er forsvundet fra kundelisten, så turbulensen har været betydelig op til at man i slutningen af 2014 besluttede en skilsmisse. Zupa-folkene fortsætter for sig selv under Zupa-navnet, mens Kernel Simpatico har overtaget de Aarhus baserede Recommended-aktiviteter med henblik på at bygge et nyt bureau under navnet Agency Spring.

Opsplitningen er sket efter at indsamlingen af besvarelser til den årlige analyse er foregået, og derfor bliver den Zupa Recommendeds svanesang.

Placeringen vækker spontan glæde hos Lars Tversted, der var direktør for Zupa Recommended sammen med Albert Funder. Nu er han så direktør for Zupa.

“Det er en god nyhed, som jeg med glæde deler med Albert Funder. Skilsmissen var uundgåelig, men jeg er stolt over, at vi lykkedes med at komme i Top 5,” siger Lars Tversted, mens Albert Funder siger:

“Egentlig er jeg ikke så overrasket. I det sidste år deltog vi i vildt mange pitches – jeg har ikke før oplevet et tilsvarende niveau – så noget tyder på, at vi havde fået bureauet placeret.”

Kernel Simpatico er med i analysen for første gang, og er landet på en 23. plads ud af 36 bureauer. Kendskabsgraden er nede på 30 pct., mens Zupa Recommendeds er 67 pct. En del bedre – men ikke voldsom stor, når man tager i betragtning, at bureauet var Danmarks største reklamebureau.

Et navneskift koster i imagemålinger, men der er ingen tvivl hos Albert Funder, der nu er en af direktørerne i det nye bureau.

“Vi ønskede at skabe noget helt nyt uden at være bundet af historien, og så er det rigtige at starte på en frisk,” siger Albert Funder.

Selvom Kernel Simpatico kommer ud med en lav kendskabsgrad, så klarer bureauet sig faktisk ganske godt på de kvalitative parametre i analysen. Bureauet topper på to ud af de ni udsagn:

Gode til at samarbejde med andre bureauer

Har god forståelse for kundernes forretning

For Lars Tversted og Zupa er opgaven knap så stor. De beholder Zupa-navnet. Erfaringsmæssigt så skal der dog ikke ændres meget på et navn, før det får konsekvenser i imagemålingen, og desuden skal Zupa-folkene også ud og gøre sig kendte for noget andet end det, som Zupa Recommended stod for.

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret. Det er en svarprocent på 22. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet. Du kan læse mere om analysen og bestille rapporterne på www.myimage.biz.