Danmarks mest vindende dialogbureau lukker

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Igennem 20 år prægede de tre partnere bag Sepia dialogverdenen. Men magien er forsvundet – de to har forladt bureauet, og nu trækker den sidste stikket. Konsekvensen bliver en konkurs.

Punktummet bliver nu sat i et lille stykke bureauhistorie. Igennem mere end 20 år har Sepia præget dialogverdenen markant, og i lange perioder haft status som dialogbureauernes ukronede konge.

Det er historie nu, bureauet har valgt at lukke.

Beslutningen er truffet af den sidste af de oprindeligt tre partnere, Per Djervig-Chamby, sammen med DDB, der har en mindre ejerandel.

“Det har været en lang og værdig rejse, men jeg har mistet troen på, at det på de nuværende betingelser kan lykkes at genskabe Sepia. Sammen med DDB har jeg derfor besluttet, at det er bedre at begynde forfra i en ny ramme,” siger Per Djervig-Chamby.

Den nye ramme bliver et helt nyt bureau, som han stifter sammen med ejeren af Dialog Factory, Rolf Carlsen.

Lukningen af Sepia er et resultat af begivenheder gennem de seneste 2-3 år, hvor nøglepersoner forsvandt en efter en.

Triumviratet Jan Olsen, Lars Bo Appel og Per Djervig-Chamby var kernen i dialogbureauet, der startede under navnet Reaction i 1990, og siden blev til Sepia. Konstellationen af de tre rummede en magi, der førte til en lang række skelsættende og belønnede dialog-kampagner, og bureauet blev set som dialogbranchens Partners.

De sidste par år er det ikke blevet til så meget, men tidligere blev der skovlet priser ned fra hylderne.

De første sprækker opstod for tre år siden. Finanskrisen fik fat, og den var hård ved Sepia, som mistede flere markante kunder. Jan Olsen forlod Sepia, og bureauet fik et dundrende underskud i 2009. Siden forlod Lars Bo Appel også bureauet.

Per Djervig-Chamby gik derefter i gang med at genrejse bureauet sammen med Tore Pein Jensen.

“Vi var godt på vej. Men sidste sommer fik Tore så et tilbud fra Co+, som han ikke kunne sige nej til. Sådan ser verden jo ud, men øv, det var mildest talt et uheldigt tidspunkt,” siger Per Djervig-Chamby.

Han ser ikke sig selv som en adm. dir., og gik derfor i gang med at finde en ny partner, der havde kompetencen, energien og de strategiske evner til at træde ind som både partner og direktør.

“Jeg har det sidste halve år talt med flere inspirerende mennesker, men vi stødte på et væsentligt problem. Vi havde ikke kun tabt egenkapitalen, DDB og jeg havde også en betydelig, økonomisk fordring i Sepia. Den gæld skulle væk, ellers var det ikke interessant at invitere en ny partner indenfor. Men du kan ikke bare slå en streg hen over økonomiske fordringer, uden at det udløser skattemæssige problemer,” siger Per Djervig-Chamby.

Tilbage står, at partnergruppen er splittet, og førnævnte magi er væk, og så er der ifølge Per Djervig-Chamby ingen grund til at interessere sig mere for det projekt. Og da hverken han eller DDB derfor vil kaste flere penge efter det, kommer lukningen til at foregår som en konkurs. Der er indsendt en egenbegæring til skifteretten i dag.

Ud over medarbejderne – hvilket vil sige Lønmodtagernes Garantifond – er det primært ham selv, Lars Bo Appel og DDB, der står som kreditorer.

Til gengæld glæder han sig nu til at komme i gang i et nyt regi.

“Det giver ny energi at lægge historien bag sig. Og heldigvis er jeg så privilegeret at være omgivet af dygtige mennesker. Jeg har kendt Rolf i flere år, han har de rigtige kompetencer hele vejen rundt, og jeg glæder mig til at starte det nye bureau sammen med ham,” siger Per Djervig-Chamby.

Det nye bureau får navnet Maximus, som er Latin for det allerbedste. Bureauet vil forene CRM og datadrevet markedsføring med kreative løsninger.

“Der er medarbejdere, vi gerne vil have med, men på nuværende tidspunkt er det ikke afgjort, i hvilket omfang det skal ske,” siger Per Djervig-Chamby.

Rolf Carlsen stiftede Dialog Factory for fire år siden, og har siden vundet flere nationale og internationale priser. Rolf har tidligere arbejdet som marketingdirektør hos Maconomy, og har desuden en fortid hos Navision og Microsoft.

Pernille Gjøls-Andersen, direktør i DDB, fortæller, at man i en overgangsfase på personbasis fortsætter samarbejdet med det nye Maximus omkring et par fælles kunder. Parallelt er DDB dog i gang med at opruste på CRM og Performance Marketing kompetencer, da man ser det som en vigtig og integreret del af alle kunderelationer.