Danmarks Nordligste bureau: Medarbejderne er vigtigere end overskud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dafolo har skiftet navn til Corbiz og kom ud med et bortbarberet overskud i seneste regnskabsår efter et solidt fald i bruttoavance.

Forventningerne var rimelige for et år siden, da Danmarks nordligste bureau sidste år aflagde regnskab.

Dengang hed det Dafolo, og regnskabet for 2007/08 var et af de bedste nogensinde.

Det foregik i november, hvor finanskrisen buldrede. Alligevel ledsagede adm. dir. John Christensen regnskabet med følgende bemærkning til Bureaubiz:

“Vi har godt nok også oplevet kunder, der har skåret budgetterne lidt til på det seneste, men vi har også oplevet det modsatte. Vi er opmærksomme på udviklingen men ser ikke foreløbig nogen drastisk reaktion på vej”.

Han havde dog gjort regning uden vært. Finanskrisen kom til bureauet kort efter med det resultat, at det seneste regnskab viser et solidt fald i bruttoavance og en stort set bortbarbering af overskuddet.

“Situationen er nok den klassiske for mange bureauer. Vi har ikke tabt kunder i væsentligt omfang og vi har fået nye. Men aktiviteten er faldet, og for os er en god del af den tabte bruttoavance media, fordi vi selv håndterer en del mediaindrykning”, siger John Christensen.

Det kraftige fald i overskuddet har en helt naturlig forklaring: bureauet har ikke skåret meget ned i staben trods faldet i aktivitet. Regnskabet viser en reduktion på 1 til i alt 30 medarbejdere.

“Og der er da også siden reduceret en anelse mere, men vi vil hellere holde fast i vores folk og komme ud med et nulresultat. På den måde er vi bedre rustet til bedre tider. Vi gjorde det samme for nogle år siden, og dengang var vi glade for det valg”, siger John Christensen.

Bureauet har skiftet navn efter sommerferien til Corbiz, og der er sket en spaltning, hvor ejendomsinvesteringerne er skilt ud i et selvstændigt selskab. Regnskabet for bureauet er således et udtryk for den rene bureaudrift.

Nøgletal for Corbiz

  • Bruttoavance 19,2 mio. kr., -21,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 640.000 kr., -19 pct.
  • Lønandel 75,1 (60,9)
  • Resultat af primær drift 0,022 mio. kr., -99,4 pct.