Danmarks nordligste bureau skifter navn

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Fremover hedder Dafolo Marketing Corbiz, hvilket er afledt af ”Core business”

Reelt er det tre år siden, at Danmarks nordligste bureau, Dafolo Marketing, blev købt fri af Dafolo-koncernen.

Så nu var det på tide at frigøre sig helt ved også at skifte navn, mente de to ejere og direktører, John Christensen og Uffe Thaarup.

Som tænkt så gjort. Fremover lyder bureauet navnet Corbiz.

“Siden vi overtog bureauet, har vi arbejdet med at redefinere os selv som bureau – hvilken retning vil vi gå, hvilke kernekompetencer skal vi have i fremtiden, hvilke metoder og processer vil vi benytte os af. Og ikke mindst: Hvad skal vi hedde? Den proces er nu tilendebragt, og vi er klar til et hamskifte,” forklarer adm. direktør John Christensen og fortsætter:

“Vi har valgt navnet Corbiz, som er afledt af det engelske Core Business, altså kerneforretning. For vi tror på, at en virksomheds kommunikation skal have udspring i dens kerneforretning. Dermed opnås den nødvendige sammenhæng mellem det virksomheden gør, siger og syner”.

Corbiz er fortsat et full service reklamebureau, og fortsætter uændret med samme medarbejdere og samme adresser.

Bureauet har afdelinger i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring og beskæftiger 32 medarbejdere. Kunderne findes i hele landet og og desuden løses internationale opgaver via bureaunetværket Image Partners.