Danmarks største bureaukonkurrence: 400 mio. kr.

Peter Engholm
25@mail.dk

Op mod 15 bureauer får en bid af en kæmpe kage, når Statens Indkøb udbyder digitale ydelser. Aftalen vil være bindende for statens institutioner, men for bureauerne er kriterierne endnu ikke helt kendte.

Det er formentlig Danmarks største bureaukonkurrence nogensinde, som Statens Indkøb nu har sat igang. Under alle omstændigheder er der pokkers mange nuller i budgettet på 320.000.000-400.000.000 kr., men det dækker også over pokkers mange hjemmesider.

Udbuddet er nemlig en rammekontrakt for udvikling og vedligeholdelse af alle statens hjemmesider, og budgettet boostes således ikke af store medieindrykninger.

Statens Indkøb forpligter med aftalen samtlige statslige institutioner over de to næste år til at købe deres nye sites og vedligeholdelsen af de eksisterende over den aftale. Anledningen til udbuddet er at effektivisere, standardisere og koordinere førnævnte køb og vedligeholdelse – med besparelser til følge. 

Danmarks Nationalbank, Folketinget og en række selvejende institutioner er – som en undtagelse – ikke forpligtet til at bruge rammekontrakten, men kan vælge at gøre det. Det vil i givet fald øge beløbsrammen.

Statens Indkøb forventer at indgå kontrakt med 5-15 leverandører.

Hos reklamebureauernes brancheforening, DRRB, siger direktør Bjørn Karsholt om udbuddet:

“Det er et kæmpe udbud, og det er værd at hæfte sig ved forskellen mellem en SKI-kontrakt, der er frivillig for Staten og kommunerne at bruge, og en kontrakt under Statens Indkøb, der er anderledes forpligtende. Hvis bureauerne ikke kommer ind under denne aftale, så skal de således ikke forvente at kunne levere til staten på dette område i de kommende to år.”

Både DRRB under Dansk Erhverv og Videnrådgiverne under DI har længe været varme fortalere for, at offentlige udbud – af hensyn til ressourceforbruget hos alle involverede partere – bør afholdes som begrænset udbud – med en såkaldt prækvalifikation.

Og der er netop tale om en prækvalifikation i forbindelse med udviklingen og vedligeholdelse af statens hjemmesider. Der forventes prækvalificeret 10-30 leverandører, inden feltet snævres ind.

“Selve udbudsformen er bestemt godkendt. Det skal der ikke herske tvivl om. Men meldingen, vi har fået, er, at man vil fokusere tungt på prisen. Det betyder, at eksempelvis kvalitet, kreative løsninger og brugervenlighed kommer i 2. eller 3. række. Det kræver en særlig leverandør at levere web på samlebånd, for man skal ryste hjemmesider ud af ærmet og til ultra-lave omkostninger,” siger Bjørn Karsholt.

Hvordan de enkelte kriterier vægtes, er endnu ikke kendt. Men hos Økonomistyrelsen, der håndterer udbudet, kan man ikke genkende billedet af en udtalt pris-fokuseret vægtning:

“Man kan i EU-udbud vælge mellem tildelingskriterierne “laveste pris” eller “det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Vi har netop valgt sidstnævnte udbudsform for, at kvalitet også indgår som et centralt hensyn i den samlede vurdering”, siger Julie Vig Albertsen, kontorchef i Økonomistyrelsen.

Der afholdes informationsmøde om prækvalifikationen torsdag den 29. september 2011 kl. 10.00 hos Økonomistyrelsen, Landgreven 4 i København. Og frem til den 13. oktober kl. 12.00 er det muligt at anmode om prækvalifikation.

Læs mere om udbuddet her.