Danmarks største bureaukonkurrence … bliver større

Peter Engholm
25@mail.dk

Særligt reklamebureauerne har grebet chancen, efter at SKIs udbud om kommunikation blev annulleret og nu er i offentligt udbud. På tre delaftaler optræder nu hele 335 bureaunavne

Lad os indledningsvis begrave al snak om bureauernes fine fornemmelser over for offentlige udbud.

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er blevet udsat for en sandt bombardement af bureauer, der ønsker at blive godkendt til de lister, som offentlige virksomheder bruger, når de skal købe ydelser inden for bl.a. reklame, PR og visuel kommunikation.

SKIs rammeaftale for tryk, kommunikation, web mm. indeholdt ni delaftaler, hvoraf fire – bl.a. mediaformidling og web – blev sejlet sikkert i havn i sidste måned. Fem delaftaler blev annulleret p.g.a. en klage og gik i stedet i offentligt udbud. Og bureauerne så i dén grad deres snit:

“195 virksomheder og 16 konsortier – sammensat af i alt 69 virksomheder – deltager i det offentlige udbud. Nogle har ikke været opmærksomme på det første udbud, men er det nu,” siger Rikke Ærtebjerg, konsulent for Varer & Tjenesteydelser i SKI.

Opmærksomheden er givetvis blevet skærpet af finanskrisen, der har eskaleret siden første SKI-udbud i begyndelsen af september.

Næsten 50 pct. flere reklamebureauer i forhold til første udbud har smidt slæberne ind på delaftalen for reklamebureauydelser, mens der er 15-20 pct. flere bud på delaftalene for PR- og kommunikation og visuel kommunikation og identitet.

Konkurrencen er dermed blevet hårdere, idet SKI fastholder målsætningen fra det oprindelige udbud om at udpege 20-30 virksomheder inden for hver af de tre bureau-orienterede udbud.

I alt 335 bureaunavne optræder på de tre delaftaler – der er således gengangere imellem – og derudover er tryk og efterbehandling samt kopi, print og storformat i udbud.

Sidst på måneden bliver de godkendte virksomheder udpeget, og der tegnes kontrakt 10 dage senere.

Delaftale 1 PR- og kommunikationsydelser

  • 93 deltagere (mod 80 i det oprindelige udbud)
  • 20-30 bliver godkendt – d.v.s. udpeget til den permante shortliste, hvorfra man kan deltage i mini-udbud

Delaftale 2 Reklamebureauydelser

  • 111 deltagere (mod 75 i det oprindelige udbud)
  • 20-30 bliver godkendt

Delaftale 3 Visuel kommunikation og identitet

  • 131 deltagere (mod 109 i det oprindelige udbud)
  • 20-30 bliver godkendt