Danmarks største PR-bureau har klaret krisen med naturlig afgang

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mannov valgte tidligt i 2008 at indføre ansættelses-stop. Det har kostet omsætning – men også forbedret nøgletallene.

Rentabilitet frem for vækst. Således ser Danmarks største PR-bureau på situationen, og det har man faktisk gjort siden første halvdel af 2008.

Det har helt konkret betydet, at bureauet har noteret en mindre tilbagegang i bruttoavance – men til gengæld en pæn forbedring af nøgletallene.

“Vi noterede allerede tidligt i 2008 en svag tilbageholdenhed blandt de mindre og mellemstore kunder, og det fik os til at satse på at omfordele ressourcerne for at blive mere effektive og ikke genbesætte stillinger, når nogen rejste. Men selvfølgelig risikerer man at tabe noget omsætning på den korte bane, når man siger farvel til folk”, siger direktør Reinholdt Schultz.

Mannov har således klaret en tilpasning til vanskelige tider uden at skulle fyre folk på den konto. For 2008 er bureauet noteret for i gennemsnit 44 medarbejdere – et fald på 7 i forhold til 2007 – men det betyder, at der rent faktisk er lidt færre end 44 ansat på nuværende tidspunkt.

Bureauet budgetterer fortsat forsigtigt og forventer et fald i omsætning på ca. 5 pct.

“Vores fokus er på at være rentable. Men der skal heller ikke herske tvivl om, at vi ønsker at vinde markedsandele i denne situation, og derfor har vi i det seneste halve år brugt meget krudt på at få nye opgaver og kunder – og det er heldigvis gået godt”, siger Reinholdt Schultz.

Når det gælder primær drift, er der sket en markant fremgang i 2008. Så godt ser det ikke ud på Resultat før skat. Her er der tale om et fald på ca. 400.000 kr. til ca. 2,34 mio. kr.

Forklaringen er dog resultatet hos tilknyttede virksomheder ikke har levet op til tidligere år. Den tilknyttede virksomhed er Cohn & Wolfe.

Nøgletal for Mannov

  • Bruttoavance 33,56 mio. kr. -2,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 762.727 kr. +13,4 pct.
  • Lønandel 67 (71)
  • Resultat af primær drift 2,538 mio. kr. +911,2 pct.