Danmarks største reklamebureau havde magert år

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Opkøbet af Zupa sikrede, at Recommended gruppen kom ud med vækst. Men ikke på bundlinjen. Store investeringer har trukket på ressourcerne.

Når bureaurapporten for 2010 gøres op, vil NP3 Communications Group som Danmarks største reklamebureau komme ud med en vækst i bruttoavance.

Men man skal ikke drage for vidtgående konklusioner på det tal, for året er ikke gået helt så godt, som det antyder.

Fremgangen i bruttoavance fremkommer nemlig ved, at man i starten af 2010 overtog webbureauet Zupa, og uden det havde koncernen måttet notere en faldende aktivitet.

Hovedbureauet Recommended kom ud af året med et fald i bruttoavance på ca. 8 pct. til lidt over 100 mio. kr. Produktions-selskabet Digital Xpress havde en fremgang på 8,6 pct., men er noget mindre, og kan derfor ikke opveje faldet i Recommended.

Zupa er indregnet med 9 måneder, og trækker man bruttoavancen for denne periode på 14,2 mio. kr. ud bliver det til et fald på ca. 6,5 pct. til ca. 143 mio. kr.

På bundlinjen blev det til et fald på 25,2 pct. – det lyder måske voldsomt, men det giver en overskudsgrad på 11,9 pct. , og det niveau hører til de bedre i branchen.

Regnskabsåret har desuden været investeringstungt for bureauet, der i starten af året både startede Recommended Cph og som nævnt købte Zupa.

Desuden har man investeret i fortsat udvikling af Digital Express’ aktiviteter i Vietnam.

Investeringerne tager sigte på at kunne “tilbyde en større løsning, hvor målsætningen er integrerede kommunikationsløsninger baseret på samspil, synergi og specialisering.”

Det noteres dog videre i beretningen, at udvidelsen har krævet ressourcer, hvilket har været medvirkende til, at årets resultat er mindre end foregående år.

“Det kræver altid ressourcer, når man vil tilpasse sig markedet. Men nu er vi på plads. Zupa er en stor gevinst for os, og Recommended CPH ser også lovende ud,” siger Jørgen Blauert og tilføjer, at bureauet selvfølgelig ikke har kunnet holde sig fri af et marked, hvor priserne bliver presset.

“Markedet taget i betragtning er vi faktisk ganske godt tilfredse,” siger Jørgen Blauert.

Digital Xpress nyder godt af investeringerne i Vietnam, som i følge gør selskabet konkurrencedygtigt i et presset marked.

Nøgletal for NP3 Communications Group

  • Bruttoavance 157,489 mio. kr. +2,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 696.854 kr. -10 pct.
  • Lønandel 65,7 (62)
  • Resultat af primær drift +18,664 mio. kr. -25,2 pct.