Danmarks største bureaugruppe ud med rekordstor vækst

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

GroupM er vokset med, hvad der svarer til et stort dansk bureau. Store investeringer har dog tæret på bundlinjen.

Et stort dansk bureau har en bruttoavance på over 50 mio. kr. Det svarer til, hvad GroupM er vokset med i 2015.

Det er ikke blot en imponerende vækst – det er også den største nogensinde i GroupMs historie. Og den kommer vel og mærke oven på et 2014, der også bød på flot vækst, så GroupM er på to år vokset med næsten 80 mio. kr.

GroupMs øverste chef, Jonas Hemmingsen, tilskriver udviklingen et bredt sæt af faktorer.

”Helt generelt kan man sige, at tiden er med mediabureauerne. Vi er bygget og vokset på et fokus på data, og vi har hele tiden arbejdet med dokumentation. Kunderne har i stigende grad fokus på netop data, effektivitet og optimering – samt på anvendelsen af teknologi til at udvikle forretningen– og det forklarer en stor del af vores vækst,” siger Jonas Hemmingsen.

Mindshares full-service vækster

Kigger man på de enkelte brands, så har alle på nær gruppens største mediabureau, Mediacom, haft vækst. Størst procentuelt hos Maxus, mens Mindshare fører an på vækst i kroner og øre.

Mindshare kan således glæde sig over, at satsningen på at være et full-service bureau nu ser ud til at have båret frugt.

Stenen i skoen på den flotte vækst er, at omkostningerne er vokset endnu mere, og derfor er bundlinjen blevet halveret. Det giver en meget beskeden overskudsgrad på 2,6. Det er dog langt hen ad vejen en del af strategien.

”Grundlæggende handler det for os om at fremtidssikre vores virksomhed, og heldigvis er vi en del af en koncern, hvor man bakker op om at investere,” siger Jonas Hemmingsen – men understreger samtidig, at selvfølgelig er en så lav overskudsgrad ikke tilfredsstillende på lang sigt, og budgettet for 2016 viser da også en betydelig vækst i overskuddet.

Stort HR-program

”For ikke så mange år siden ville en udvikling som vores, hvor bruttoavancen vækster væsentlig hurtigere end omsætningen, bygge på en tilsvarende vækst i personale-omkostningerne. Men i 2015 har vi samlet set investeret 44 mio., og i langt større grad i teknologi og data end tidligere” siger Jonas Hemmingsen og fortsætter

”Vi har også øget vores investeringer i et omfattende HR/talent-program, hvor vi alene i Danmark har brugt mere end 30.000 timer på uddannelse i 2015. For os er det altafgørende at vores medarbejdere udvikler sig og kan være med til at sikre at vi som mediabureauer fortsat har en rolle og kan hjælpe vores kunderne med udvikling og transformation af deres forretning”.

Nøgletal for GroupM

 • Omsætning 2,182 mia. kr. +4 pct.
 • Bruttoavance 396,585 mio. kr. +14,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,063 mio. kr. +6,4 pct.
 • Lønandel 53,7 (57,4)
 • Resultat før skat +10,312 mio. kr. -54,3 pct.

Nøgletal for Mediacom

(incl. Mediabroker)

 • Bruttoavance 125,085 mio. kr. +3,5 pct
 • Resultat af primær drift +7,534 mio. kr. -46,9 pct.

Nøgletal for Mediabroker
(indgår i Mediacoms tal)

 • Bruttoavance 25,653 mio. kr. +21,4 pct.
 • Resultat af primær drift +2,69 mio. kr. -23,9 pct.

Nøgletal for MEC

 • Bruttoavance 66,955 mio. kr. +5,8 pct.
 • Resultat af primær drift -1,267 mio. kr. -24,6 pct.

Nøgletal for Mindshare

 • Bruttoavance 51,229 mio. kr. +20,6 pct.
 • Resultat af primær drift +4,469 mio. kr. +59 pct.

Nøgletal for Maxus

 • Bruttoavance 26,308 mio. kr. +44,6 pct.
 • Resultat af primær drift -2,178 mio. kr. (+1,542 mio. året før)