Danmarks største bureaugruppe viser muskler

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

GroupMs tværgående kompetencer bidrog mest til væksten, mens MEC bidrog mest til forbedringen af overskuddet.

GroupM blev næsten 30 mio. kr. – eller næsten 10 pct. – større i 2014. Dermed cementerer man positionen som Danmarks største bureaugruppe.

Samtidig er indtjeningen vokset endnu mere. En god del af forklaringen finder man i de tværgående kompetencer, som GroupM har udviklet ved siden af gruppens 5 mediabureaubrands, og på den måde kan man sige, at GroupM for alvor er begyndt at bruge de muskler, som størrelsen giver.

“Vi startede i 2013 med at ansætte folk til de fælles kompetencer, og vi har så brugt 2014 på at opbygge dem. Jeg er ret tilfreds med, at vi på en og samme tid har kunnet foretage betydelige investeringer og samtidig øge indtjeningen,” siger Jonas Hemmingsen, der er nordisk CEO for GroupM.

Det forholder sig faktisk således, at de tværgående kompetencer repræsenterer størstedelen af væksten i bruttoavancen. GroupM delen er vokset fra 74 mio. til 103 mio. kr. og rummede i 2014 i gennemsnit 99 medarbejdere – en vækst på 33.

Ialt er der kommet 20 medarbejdere mere i den samlede gruppe, og det antyder, hvor betydelig en udvikling, der har været tale om.

Når det kommer til indtjeningen, så er det dog MEC, der har bidraget mest, idet bureauet har fået vendt flere år med betydelige underskud til nu kun et beskedent underskud. En forbedring på over 4 mio. kr.

Omsætningen i den samlede gruppe er faldet med knap 9 pct. til knap 2,1 mia. kr., men det vurderer Jonas Hemmingsen ikke som vigtigt.

“Selvfølgelig fortæller omsætningen noget om den samlede aktivitet, men den handler i højere grad om kundernes mediebudgetter. Det er bruttoavancen, der fortæller mest om vores forretning,” siger Jonas Hemmingsen.

Fremtiden kræver investeringer i teknologi

Teknologi spiller en central rolle for ham i den fremtidige udvikling.

“Den digitale transformation står højt på kundernes dagsorden, og der har mediabureauerne meget at byde på. Med den størrelse vi har, har vi besluttet, at vi vil være toneangivende på den udvikling,” siger Jonas Hemmingsen og fortsætter:

“Vi har f.eks. nu 40 mennesker siddende, som er ingeniører, programmører og designere – folk der kan hjælpe vores kunder med teknologisk udvikling og som er en ny type medarbejdere på et mediabureau. Men jeg mener, at det for et mediabureau er meget vigtigt at kunne investere i teknologi og data, og det kan vi kun, når vi har en fornuftig indtjening.”

Selvom et plus på næsten 23 mio. kr. er betydeligt, så giver det ikke en overskudsgrad på mere end 6,5, og Jonas Hemmingsen medgiver, at det umiddelbart er lavt for et bureau.

“Men dels har vi investeret meget, og dels er det efter koncernbidrag. Hvis ikke vi regnede det med, ville overskudsgraden se noget bedre ud,” siger Jonas Hemmingsen.

Han ser positivt på den fremtidige udvikling, selvom han dog ikke skråsikkert varsler ny stor vækst.

“Vi har en størrelse, hvor det er uundgåeligt, at vi både vinder og mister kunder, og det kan flytte en del. Lige nu ser vores omsætning stabil ud, mens vores bruttoavance nok vokser lidt,” siger Jonas Hemmingsen.

Nøgletal for GroupM (samlet)

 • Omsætning 2098,089 mio. kr. -8,7 pct.
 • Bruttoavance 347,588 mio. kr. +9,3 pct.
 • Bruttoavancen pr. medarbejder 1,002 mio. kr. +3,0 pct.
 • Lønandel 57,4 (58,1)
 • Resultat før skat +22,551 mio. kr. +31,5 pct.

Nøgletal for GroupM (fælles kompetencer)

 • Omsætning 259,399 mio. kr. +29,1 pct.
 • Bruttoavance 102,729 mio. kr. +39,0 pct.
 • Bruttoavancen pr. medarbejder 1,038 mio. kr. -7,3 pct.
 • Lønandel 57 (54,4)
 • Resultat før skat +4,943 mio. kr. -14,0 pct.

Nøgletal for Mediacom

 • Omsætning 937,610 mio. kr.
 • Bruttoavance 120,858 mio. kr. +3,4 pct.
 • Bruttoavancen pr. medarbejder 944.203 kr. -1,8 pct.
 • Lønandel 59,2 (59,4)
 • Resultat før skat 13,885 mio. kr. +15,5 pct.

Nøgletal for MEC

 • Omsætning 452,965 mio. kr. -26,5 pct.
 • Bruttoavance 63,310 mio. kr. -1,4 pct.
 • Bruttoavancen pr. medarbejder 989.219 kr. +17,1 pct.
 • Lønandel 52,9 (56,9)
 • Resultat før skat -0,603 mio. kr. +88,2 pct.

Nøgletal for Mindshare

 • Omsætning 308,715 mio. kr. -4,7 pct.
 • Bruttoavance 42,496 mio. kr. -9,2 pct.
 • Bruttoavancen pr. medarbejder 1,062 mio. kr. -4,7 pct.
 • Lønandel 64,3 (62,8)
 • Resultat før skat +2,821 mio. kr. -30,1 pct.

Nøgletal for Maxus

 • Omsætning 139,400 mio. kr. +6,9 pct.
 • Bruttoavance 18,195 mio. kr. +13,1 pct.
 • Bruttoavancen pr. medarbejder 1,137 mio. kr. +20,1 pct.
 • Lønandel 47,8 (55,8)
 • Resultat før skat +1,505 mio. kr. +244,4 pct.

Udover disse bureauer rummer gruppen også Mediabroker, som dog indgår i tallene for Mediacom.

Nøgletal for Mediabroker

 • Omsætning 196,634 mio. kr. -4,6 pct.
 • Bruttoavance 21,126 mio. kr. +7,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,112 mio. kr. +7,3 pct.
 • Lønandel 49,6 (54,9)
 • Resultat før skat +3,15 mio. kr. +22,7 pct.