Danmarks største designbureau satser stort på USA

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Designit har fart på – men mest i udlandet. Og nu etablerer man sig i USA, hvor man kommer i direkte konkurrence med de primære konkurrenter.

“Get out of Europe” lyder den interne strategi i Danmarks største designbureau, Designit.

Som sagt så gjort.

Designit er ikke bare Danmarks største designbureau. Det opererer inden for et område, man selv karakteriserer som strategisk design, og her er man blandt de største i verden. Med kun de amerikanske Ideo og FrogDesign foran sig.

Sydamerika og Israel er allerede på landkortet og nu satser man så stort på USA – hjemmemarkedet for de største konkurrenter.

Første kontor er ved at blive åbnet i San Francisco og om et års tid skal New York gerne med på landkortet.

“Vi har allerede en omsætning i USA på 15-20 mio. kr., der har været håndteret ud af Danmark, Tyskland og Israel, så det er naturligt at investere i markedet. Vi tror, krisen er ved at klinge af, og vi vurderer det som mere attraktivt at investere i vækst i USA end i et mere usikkert europæisk marked,” siger adm. dir. David Fellah.

Halvdelen af Designits omsætning er digital, en af de store kunder er San Francisco baserede Cisco, og de kompetencer (fire medarbejdere – heriblandt en partner fra Israel), man i første omgang sender til USA, er inden for digital innovation, så derfor er San Francisco et naturligt startsted.

I takt med at man investerer i USA har man også Kina i kikkerten.

Designit har netop afleveret regnskab i Danmark, men selvom koncernen er 70 pct. dansk ejet, og der arbejdes integreret imellem kontorerne i både Danmark, Tyskland, Spanien, Sao Paulo og Israel, så kan man endnu ikke aflægge et koncernregnskab.

“Vi arbejder på en ny organisation og en omlægning af regnskabsårene, men først efter 2013 kan vi aflægge et konsolideret regnskab,” siger David Fellah.

Han opgør koncernomsætningen til ca. 150 mio. kr., hvilket er en vækst på godt 30 pct. Forventningerne til 2012/13 er en omsætning på mellem 195 og 215 mio. kr.

Det danske regnskab viser ikke en lige så markant vækst, og det billede er reelt nok – selvom nøgletallene skal læses med det forbehold, at det kun er en delmængde af den større helhed.

“Væksten på ca. 15% i Danmark har været under forventning. Vi mener at kunne give en større organisationsforandring – det skal jo til her og der når man vækster i et foranderligt marked – en stor del af skylden,” siger David Fellah.

Nøgetal for Designit

  • Bruttoavance 65 mio. kr. +14,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 722.222 kr. -8,6 pct.
  • Lønandel 63,1 (58,9)
  • Resultat af primær drift +9,133 mio. kr. -16,9 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz