Dansk Annoncørforening vil opløse sig selv

Peter Engholm,
journalist

2020 står til at blive Annoncørforeningens sidste år, for trods medlemsfremgang har coronakrisen gravet for dybt i foreningen. Danish Digital Award fortsætter.

Dansk Annoncørforening har siden 1947 varetaget danske annoncørers interesser i forhold til lovgivere og samarbejdspartnere. Men den 31. december i år er det slut, hvis det står til en enig bestyrelse og ledelse.

Holger Wilcks, adm. direktør i foreningen, forklarer:

”Indtægtsgrundlaget fra medlemsbidragene efter coronakrisen er ikke længere tilstrækkeligt til at yde en service på et rimeligt niveau for vores medlemmer. Samtidigt har krisen udhulet egenkapitalen, så det ikke er muligt at investere i den vækst, der er nødvendig for, at vi kan have en stærk og levedygtig forening.”

Fremgang blev lagt ned
Efter et direktørskifte i 2018 lagde foreningen en strategi frem mod 2021, der skulle sikre vækst og højere medlemsengagement. Og det bar faktisk frugt. Foreningens bestyrelsesformand Michael Gamst uddyber:

”Vi fik vendt en årelang nedgang i medlemstallet til en fremgang på 25 pct. på blot et år, samtidig med, at foreningen satte medietransparens på dagsordenen og fik repræsentation i samtlige reklamenævn. Så da vi gik ind i 2020, var det med en stærk tro på, at Dansk Annoncørforening stod midt i en vellykket turn-around.”

Men corona-nedlukningen betød ikke kun et stop for al kursus- og mødeaktivitet, men også en aflysning af den fysiske del af det årlige Danish Digital Award (DDA) med store økonomiske tab til følge i form af mistede billetindtægter, annulleringsomkostninger samt produktionsomkostninger til det i øvrigt meget roste onlineshow, der blev holdt i stedet. Dermed var foreningens reserver og muligheder for at investere i vækst udtømte.

DDA fortsætter
Netop DDA har været annoncørforeningens absolut mest profilerede aktivitet den seneste håndfuld år. Og både Holger Wilcks og awardshowets initiativtager og juryformand Kim Jong Andersen garanterer, at Danish Digital Award fortsætter – også selv om annoncørforeningen lukker ned.

Om planerne for nedlukningen i øvrigt siger Holger Wilcks:

”Vi er der for medlemmerne, til vi lukker og slukker. Så alle planlagte aktiviteter i form af seminarer, analyser, workshops og så videre fortsætter uanfægtet året ud, lige som vi selvfølgelig bliver ved med at være annoncørernes stemme i de lovtiltag inden for især spil, fødevarer og medier, som vi forventer i løbet af efteråret.”

En opløsning af foreningen skal vedtages med 2/3 stemmers flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Første generalforsamling bliver afholdt 25. juni, mens anden generalforsamling er fastsat til 27. august.