Dansk bureau-arbejde i nigeriansk valgkamp

Peter Engholm
25@mail.dk

Når Afrikas folkerigeste stat går til præsidentvalg på lørdag, har en del af den siddende præsidents kampagne sit udgangspunkt i Danmark.

Hvis Par No 1 var gået ud med nyheden i fredags, så var aprilsnar-alarmen nok aktiveret hos mange – for bureauet er i Nigeria for at yde kampagnebistand til Goodluck.

Men den er god nok; i forbindelse med præsidentvalget på lørdag har Par No 1 skabt et design, der understøtter centrale elementer i kampagnen for den siddende præsident, Goodluck Jonathan.

“Vi indledte i juni 2010 et samarbejde med en af delstaterne i Nigeria, og gennem vores primære kontaktperson her blev vi opfordret til at hjælpe med i forbindelse med præsidentens kampagne,” siger Steen Bjerre, kommunikationschef i Par No 1, der sammen med Leo Griffin, design director på Par No 1, været i tæt dialog med folk omkring præsidenten.

Han er netop hjemvendt efter et ugelangt ophold i Nigeria, hvor en lang række af valg – lokale, regionale og nationale – blev indledt i lørdags, og som afsluttes to uger senere.

Kontakten til delstaten blev skabt – og udviklet – via personlige relationer, bl.a. på Cop15-mødet i København. Et helt normalt bureau-kunde forhold, med præsidentkampagne-indslaget som et mere usædvanligt indslag. Men opgaverne har en del til fælles:

“Om det er i Danmark eller Nigeria, så er det kommunikation til – og med – mennesker. Men her skal man mere end nogensinde være åben og lyttende – og ikke glemme evnen til at blive forundret. Det er en anden mening med f.eks. symbolik og farver, end vi er vant til,” siger Steen Bjerre.

Omkring halvdelen af Nigerias kvinder og næsten en tredjedel af mændene kan hverken læse eller skrive, så en teksttung kommunikation var i al fald udelukket.

“En temmelig stor del af vælgerbefolkningen kan ikke forventes at kunne afkode et politisk budskab, der er udtrykt i ord, og det er baggrunden for, at vi har foreslået at præsidenten i højere grad støtter sig til visuel kommunikation af de centrale budskaber, som han vil have ud til vælgerne,” siger Leo Griffin.

Nigeria

Bureauet udtrykte præsident Jonathans primære fokusområder i grafik: Fred (og sikkerhed), udvikling (med fokus på bæredygtighed) og power – forstået som kraft, i form af konstant el-forsyning.

“Kunne begrebet power misforstås – og tolkes som magtfuldkommenhed? Vi var usikre, men det var de ikke. Og sådan blev det,” siger Steen Bjerre.

Goodluck Jonathan, der stammer fra den sydligste del af Nigeria, overtog embedet, da hans forgænger sidste forår blev syg og døde. Jonathan var på det tidspunkt vicepræsident og går nu efter en ny periode – denne gang direkte valgt som præsident for de omkring 150 mio. nigerianere.