Dansk bureau skal markedsføre norsk kæde i seks lande

Peter Engholm
25@mail.dk

Markedet for opbevaring er et umodent marked i Europa, og den situation vil en norskejet kæde udnytte – i samarbejde med et dansk bureau.

Gennem de senere år har norskejede City Self-Storage lanceret og udbygget sine forretninger i en række europæiske lande og er nu klar til at markedsføre sit særlige opbevaringskoncept.

I forlængelse heraf har man samlet hele budgettet hos danske Sunrise, og samtidig bliver markedsføringsindsatsen intensiveret.

Markedet for self-storage er stort – og langt fremme – i USA, mens det endnu er en forholdsvis ukendt og umoden kategori her i Europa. Eller formuleret mere offensivt: Der er efter alt at dømme et enormt potentiale i Europa inden for opbevaring til både virksomheder og forbrugere.

Men først skal kunderne stifte bekendtskab med konceptet og blive trygge ved det. Derfor søger City Self-Storage positionen som dén, der driver og udvikler kategorien self-storage i forbrugernes bevidsthed.

“Strategien er at gøre self-storage til et mere personligt og menneskeligt produkt. Der er en del barrierer, der skal nedbrydes – bl.a. det udbredte og forkerte billede af en trist lagerhal i et øde industrikvarter. Det er langt fra det produkt, som City Self-Storage tilbyder,” siger Niels Meibom-Larsen, COO i City Self-Storage.

Sunrise har fået den internationale opgave, efter at bureauet tidligere har løst opgaver lokalt for City Self-Storage i Danmark. Den gode relation er sidenhen blevet udbygget til også at gælde de norske ejere.

I første omgang har opgaven for Sunrise været at udvikle en positioneringsstrategi med et internationalt koncept, der kan fungere på tværs af markederne. Det udmønter sig i 2012 i 2 imagekampagner og 4 taktiske kampagner, som – via en veludviklet værktøjskasse – er lette at implementere på de lokale markeder.

“Sunrises tilgang til projektet er at skabe en konsistent, homogen profil på tværs af de seks europæiske markeder. City Self-Storage kunne ganske enkelt få mange flere muskler i markedet ved at samle trådene. Vi er i forvejen vant til at håndtere paneuropæiske projekter for vores kunder, som i stigende grad orienterer sig internationalt – bl.a. Carl Hansen & Søn”, siger Simon Hertz, direktør i Sunrise.

City Self-Storage er et privatejet selskab med hovedsæde i Norge og har derudover forretninger i Danmark, Sverige, Spanien, Polen og Tjekkiet. Indtil videre 40 centre i seks lande, og dermed er City Self-Storage blandt de største spillere på det europæiske marked.