Dansk bureau skal varetage Kellogg’s i Norden

Peter Engholm
25@mail.dk

Halbye Kaag JWT og Sorensen er definitivt valgt fra, og alle lokale aktiviteter i Norden er samlet i ét bureau – men ikke et fra Publicis gruppen, der ellers har Kellogg’s i USA og Europa.

De sidste 12 måneder har Kellogg’s rystet bureau-posen og tilrettelagt en mere central global struktur for sine samarbejder. Leo Burnett blev valgt til Kellogg-bureau i bl.a. Europa og USA, og på disse markeder betød det et farvel til JWT.

Det betød så også først på året et farvel til Kellogg’s-samarbejdet i Danmark med Halbye Kaag JWT, i første omgang som strategisk bureau. Kellogg’s nævnte i den forbindelse, at below the line-aktiviteter fortsat skulle leveres af lokale bureauer, heriblandt Halbye Kaag og Sorensens.

Kellog’s budgettet vurderes at have været betydeligt hos Halbye Kaag JWT – og ikke mindst below-the-line. Tabet ville således have været væsentligt mindre, hvis man havde kunnet holde fast i disse aktiviteter, men det er ikke lykkedes, og samarbejderne med Halbye Kaag JWT og Sorensens er nu endeligt afsluttet.

Til at varetage alle de lokale, nordiske aktiviteter har Nordisk Kellogg’s i stedet valgt Ogilvy Danmark.

“Vi har stort fokus på commercial activation og på at optimere vores globale kommunikation. Det var således styrende for vores valg, at vores bureaupartner har stor forståelse for vores forretning, og er dygtige til commercial activation ud over at være gode reklamefolk. Ogilvy samler netop de nøglekompetencer, som vi har brug for i et hus og forretningsforståelsen og erfaringen, får vi også i høj grad gennem Christian Bjerrum, som vi har arbejdet tæt sammen med siden 2003,” siger Charlotte Madsen, Marketing & Commercial Activation Director Nordics i Nordisk Kellogg’s.

Leo Burnett udvikler materialer til brug internationalt, og det ville være nærliggende at bruge et Leo Burnett- eller et Publicis-bureau til de lokale aktiviteter. I stedet er WPP-bureauet Ogilvy valgt, og det forklarer Charlotte Madsen således:

“Leo Burnett er ikke stort i Norden, og derfor har vi frit kunnet vælge bureau – under skyldig hensyntagen til de globale og europæiske retningslinjer. Vi har valgt et bureau, der ikke kun kender os, men også de nordiske markeder og forbrugere. Alle below the line-aktiviteter køres lokalt, og også en del above the line. Det afhænger bl.a. af det enkelte brands styrke. Special K står stærkt verden over, så her gælder tegnes der globale linjer, mens Kellogg’s Cornflakes står særligt stærkt i f.eks. Norden, og derfor fokuserede vi på et bureau med nordisk indsigt,” siger Charlotte Madsen.

Ogilvys Christian Bjerrum var indtil sommeren 2008 kontaktdirektør hos Halbye Kaag JWT, og nu vender kunden så at sige tilbage.

“Jeg er meget glad for, at vi udvider vores samarbejde med Kellogg’s, som alle årene har været en fantastisk partner. Det sidste år har vi arbejdet med Kellogg’s ledergruppe omkring den interne strategiforankring og kommunikation i Norden, Tyskland, Østrig og Schweiz. Og nu har vi så kvalificeret os til at udvide samarbejdet til Norden for alle brands,” siger Christian Bjerrum, adm. direktør for Ogilvy Advertising.