Dansk Erhverv skal gøre DRRB mere attraktiv

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Samarbejdsaftale er vedtaget på generalforsamling, og formanden for bureauerne håber på nye medlemmer. Man bevarer et sekretariat men skal formentlig flytte fra Reklamens Hus.

Det er ikke ubegrundet, når formanden for Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, Jan Olsen, håber på nye medlemmer efter, at foreningen i dag på en ekstraordinær generalforsamling har vedtaget en samarbejdsaftale med Dansk Erhverv. Et “overvældende flertal” blandt foreningens 81 medlemsbureauer stemte for

Der er allerede udtrykt positive holdninger fra forskellige bureauers side, hvis aftalen blev til virkelighed. Og det er den så nu.

“Jeg mener, det er en rigtig god aftale, som skaber mulighed for flere nye medlemmer og øger vores tiltrækningskraft for andre virksomheder i kommunikationsbranchen”, siger Jan Olsen.

Han understreger, at der er tale om en strategisk samarbejdsaftale – der er således ikke tale om, at DRRB opsluges af Dansk Erhverv.

“Vi bevarer vores autonomi og vores bestyrelse, vores direktør, et sekretariat og fortsætter som høringsberettiget i markedsførings-spørgsmål”, siger Jan Olsen og tilføjer, at medlemmerne samtidig får adgang til Dansk Erhvervs langt større service-udbud.

Det direkte sekretariat bliver dog mindre. Men der forventes ikke afskedigelser. Halvdelen af de 10 medarbejdere bliver overflyttet til Dansk Erhverv. Det gælder bl.a. juristerne, der kommer over i organisationens juridiske sekretariat, men der etableres dog en hotline til DRRB’s medlemmer.

Tilbage vil således være adm. dir. Bjørn Karsholt og 4-5 medarbejdere til at varetage DRRB’s egne sekretariats-funktioner.

Jan Olsen siger, at foreningen sandsynligvis skal flytte fra Reklamens Hus i Badstuestræde.

“Det er ikke besluttet endnu, men vi skal sidde tættere på Dansk Erhverv. Der kan være forskellige løsningsmodeller, men det mest sandsynlige er nok, at vi flytter”, siger Jan Olsen.

Hos DRRB’s største medlem, og landets største reklamebureau, Wibroe Duckert og Partners/PeopleGroup, hilser man også samarbejdet velkommen:

“Det er en fremsynet beslutning, DRRB’s medlemmer har truffet i dag. Det er helt logisk, at DRRB strukturtilpasser sig i lighed med konsolideringen i erhvervslivet i øvrigt. DRRB vil få et stærkt backoffice fra Dansk Erhverv´s brede sæt af kompetencer,” siger adm. direktør, Jan Duckert.