Dansk overtagelse af web-bureau i Sverige

Peter Engholm
25@mail.dk

Propeople ekspanderer i nabolandet ved at opkøbe anden halvdel af et jointventure-bureau.

Web-bureauet Propeople fortsætter sine udvidelser udenlands. Det sker med opkøbet af webbureauet Aspekta Propeople i Malmø.

Bureauet har hidtil været et jointventure mellem det svenske PR-bureau Aspekta og danske Propeople, men nu har Propeople købt den svenske andel, og bureauet skifter navn til Propeople Sverige.

“Vi sigter mod at befæste vores position som webbureau i Sydsverige. Næste skridt er en etablering i Stockholm,” siger Ole Andersen, bestyrelsesformand i Propeople Group til Nyhedsbrevet Radius.

Propeople er ifølge det svenske medie gået fra 60 til 140 medarbejdere på blot et par år – hovedparten sidder i udviklings- og produktionsafdelinger i Bulgarien og Moldova.

At hovedparten af Propeoples aktiviteter ligger uden for Danmarks grænser – bl.a. med etablering af kontorer i Wien og San Francisco – understreges af senest offentliggjorte regnskab for perioden, der sluttede 30. september 2011.

Her var bruttoavancen for de danske aktiviteter på lidt under 7 mio. kr., hvilket ikke er nok til at brødføde en større del af førnævnte medarbejderantal. Heller ikke regnskabet for Propeople Group giver flere oplysninger om omfanget af aktiviteterne.

På Propeoples kundeliste ses bl.a. Maersk, Egmont og Berlingske Medier.

Det vil først være muligt at få en kommentar fra Ole Andersen sidst på dagen, oplyser Propeople.