Danske Bank meldt til Forbrugerombudsmanden

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Markedsføringen af investeringsfonde kan være grøn vildledning. Det mener Mellemfolkeligt Samvirke, der har klaget over Danske Bank til Forbrugerombudsmanden.

Klagen er seks sider lang, så hvis sagsbehandlingen trækker ud, har vi allerede her et godt bud på en begrundelse.

Ikke desto mindre står det klart, at Mellemfolkeligt Samvirke mener det alvorligt, når bevægelsen klager til Forbrugerombudsmanden over Danske Banks markedsføring.  

Klagens kerne er 10 investeringsfonde, som Danske Bank ifølge Mellemfolkeligt Samvirke ”i en række sammenhænge præsenterer i forbindelse med betegnelsen bæredygtig, og som banken har givet den højeste klimaklassificering (…) indeholder investeringer for mere end 470 millioner kr. i fossile selskaber” – altså gas, olie og kul.

Bevægelsen argumenterer i sin klage for, at markedsføringen af fondene giver ”almindeligt oplyste forbrugere opfattelsen af, at her kan man investere sin opsparing på en måde, der bidrager positivt til den grønne omstilling, og i hvert fald ikke direkte medfinansierer nogle af klimakrisens drivende kræfter.” 

Det er efter Mellemfolkeligt Samvirkes vurdering en vildledning og dermed en overtrædelse af markedsføringsloven – og dermed årsagen til klagen. 

Til Politiken skriver Erik Eliasson, der er chef for ansvarlig investering i Danske Bank, at banken værdsætter Mellemfolkeligt Samvirkes informationer, som nu giver anledning til at analysere selskaberne ekstra:

”Vi har ingen interesse i at have selskaber i fondene, der ikke lever op til kravene,” er ordene til Politiken. 

Efter avisens oplysninger er det angiveligt første gang, at Forbrugerombudsmanden skal forholde sig til markedsføringen af bæredygtige investeringsfonde.