Danske Bank overvejer at tage magten over filmproduktionen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Joachim Rubow tror, at mange annoncører har indset, at indkøb af filmproduktion ikke er noget, man blot skal overlade til tredjepart.

Dong har i sin igangværende bureaukonkurrence skilt filmproduktionen ud som et del-element og derved givet plads til, at flere produktions-selskaber deltager i konkurrence med reklamebureauer.

Det er et initiativ, der finder forståelse i Danske Bank, hvor koncernmarketingdirektør, Joachim Rubow, ser det som en naturlig udvikling.

“Jeg tror, mange annoncører har indset, at indkøb af filmproduktion – hvis man er aktiv i tv-mediet – er et område, der skal være en del af en marketingafdelings kompetenceområde. For mange har det indtil nu været en sort boks, men det er for stort og vigtigt et indkøbsområde til blot at overlade til tredjepart,” siger Joachim Rubow.

Danske Bank skabte i begyndelsen af dette årtusind betydelig opmærksomhed, da man trak ansvaret for indkøb af filmproduktion væk fra bureauerne og indgik en selvstændig aftale med flere produktions-selskaber. Siden er det koncept dog gået i sig selv igen.

Nu overvejer Danske Bank så igen at tage nogle initiativer i forhold til at styre indkøbet mere. Joachim Rubow vil dog ikke gå nærmere i detaljer med overvejelserne, og han peger på, at det er en kompleks problemstilling, og at der derfor ikke er entydige løsningsmodeller.

“Helt overordnet ønsker vi ikke at overlade ansvaret for indkøb af filmproduktion til tredjepart. Det er noget, vi skal have som kompetence enten direkte i marketingafdelingen eller tæt på,” siger Joachim Rubow og fortsætter:

“Men når det er sagt, så er der en lang række faktorer, der skal tages hensyn til. Vi køber grundlæggende en idé fra reklamebureauet, og selvfølgelig er der nogle kreative parametre i forhold til produktionen, der skal tages hensyn til. Men produktionsselskaberne spiller også en meget vigtig rolle, og der er mange andre relationer og forhold, der skal tages i betragtning. Jeg tror ikke, der er en gylden vej eller en enkelt model, man kan tage i anvendelse. Det er en problemstilling, hver enkelt annoncør må beskæftige sig med, og finde den model, der fungerer bedst i den givne situation.”