Danske Banks topchef sætter sociale medier i spil

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Danske Bank vil mere aktivt bruge de sociale medier i forhold til at udvikle og eksekvere bankens nye strategi og slogan.

Sociale medier havde fundet vej helt frem i den præsentation af Danske Banks nye strategi, som ordførende direktør Eivind Kolding gav tirsdag ved et pressemøde.

Det er en omfattende strategi, og der er meget på spil.

Set fra Eivind Koldings stol så er banken gået ud med et ambitiøst løfte, der er indkapslet i den nye reklamefilm: “A new normal demands a new standard” – hvor New Standards er det nye slogan.

Det indebærer en lang række initiativer inden for kundebetjening, rådgivning og digitalisering – og det indebærer også initiativer under et punkt, han kaldte Åbenhed og Ansvarlighed. Det var herunder, han fremhævede en øget brug af sociale medier.

“A new normal” skildrer en meget foranderlig virkelighed, som banken skal operere i. Det er konceptet i den første reklamefilm, men de sociale medier er også udset en aktiv rolle i at eksekvere strategien.

“Vi har defineret et udgangspunkt formuleret i “new normal” og sat et meget ambitiøst løfte med “New Standard”. Men vi har også sagt, at det er en rejse, vi har påbegyndt, og vi vil gerne involvere vores kunder og lytte i forhold til, hvad der er nye standarder, og derfor er vi på vej med et projekt, hvor vi bringer forskellige emner til debat,” siger Camilla Dahl Hansen, der er chef for corporate branding i Group Communications, og fortsætter:

“Det vil i nogen tilfælde være generelle emner omkring samfundsforhold og livsstilsmønstre – i andre tilfælde vil det være tættere på bankdrift. Men det er ikke meningen at have en konkret dialog om produkter. Formålet er at få indsigter i kundernes hverdagsliv og preferencer.”

Camilla Dahl Hansen understreger, at der ikke er tale om et nyt “Bedre bank” projekt – det projekt, som man oven på finanskrisen brugte til at komme i dialog med kunderne bredt omkring bankens problemer. Denne gang vil man i højere grad skue fremad og styre debatten mere ved at bringe udvalgte emner til debat.

Selv om Danske Bank taler om sociale medier, så vil diskussionerne i første omgang blive henlagt til et nyt site, der oprettes i tilknytning til Danske Bank.

“Det skyldes, at vi på et sådant site har mulighed for at anvende flere værktøjer, end Facebook giver mulighed for. Men selvfølgelig vil vi søge at poste indhold over på vores Facebook-side og håber da også, at andre vil gøre det,” siger Thomas Heilskov, der er chef for PR & Online Media i Group Communication..

Han understreger, at det nye projekt ikke påvirker bankens generelle arbejde med og overvågning af, hvad der foregår i de sociale medier. Det fortsætter helt som hidtil.

Hele projektet med at bringe sociale medier i spil i forhold til udviklingen af bankens nye slogan vil blive styret af Group Communications.

“Hvis der er behov for det, vil vi trække på eksterne kompetencer, og desuden har vi kompetencer i sociale medier andre steder i banken, som vi kan trække på. Men det er os, der skal styre projektet,” siger Thomas Heilskov.

Andre emner inden for Åbenhed og Ansvarlighed handler om netbankskoler for ældre og økonomisk uddannelse af unge. Her har man allerede pengespillet Pengeby, som man har haft stor succes med.