Danske bureaufolk: Ikke meget energi i at lytte til Martin Sorrell

Peter Engholm
25@mail.dk

Folkene bag Hartmann, Smidt & Ravn repræsenterer flere årtiers bureauerfaring – og aversionen mod internationale bureauer.

“Vi lever af vores energi og begejstring. Og det får man altså ikke af at skulle bruge en del af sine ressourcer på at høre efter, hvad eksempelvis Martin Sorrel udsender af direktiver, udtalelser og signaler om WPP-gruppen. Eller en helt umulig kunde … på et internationalt bureauer det svært at sige fra, selv om det måske ville være bedst for bureauet – og dét er ikke konstruktivt”, konstaterer Tina Ravn, adm. direktør i Hartmann, Schmidt & Ravn.

Bureauet er – med 727 Communications – stiftet i 2007 af de to kreative Lars’er, hhv. Hartmann og Schmidt, samt den administrerende Ravn. Alle tre med indgående kendskab til de internationale bureauer – f.eks. BBDO, DDB, Ogilvy og Grey. Der var en glæde ved arbejdet og ved branchen, men forløsningen manglede.

“Lars Schmidt og jeg arbejdede i nogle år på alle mulige store steder, uden at opleve den store forskel. Når alt kom til alt, arbejdede alle på samme måde, efter den samme model. Og hvis vi skulle starte vores eget, skulle det ikke bare være en fornyelse, men en forbedring”, siger Lars Hartmann.

Den standardiserede bureaumåde at arbejde på – internationalt bureau eller dansk – ligger bl.a. i præsentationen over for kunden.

“På de første fem stykker pap præsenteres typisk den ene idé, der passer på strategien. Den idé, som kunden skal leve med de næste 3-4 år. Fire fra kundens ledelse sidder der – og hvem siger noget først? Alle afventer. Men hvadenten det er pap eller powerpoint, så lukker det diskussionen – og derfor har vi vores rulle. På basis af den godkendte strategi skitseres forskellige kreative koncept-retninger og ideer på en papirrulle, og det lægger helt anderledes op til diskussion. Det er anderledes ufarligt at byde ind, og det gør enhver – har det vist sig”, siger Tina Ravn.

Bureauet udtrykker sin identitet i tre ord – begejstring, åbenhed og respekt. Ikke at de tre partnere repræsenterer hvert sit ord, men ordene gennemsyrer bureauet og dens processer. Og her er rullen et godt eksempel.

“Vi ruller tankerne åbent ud og lytter til kunden. Det manglede da bare, for de ligger inde med en enorm viden. Vi beder ikke dem om at komme med ideen, men er åbne over for kundens tanker. Vi er her ikke for at sælge en idé, men leder i stedet efter energien i dialogen. Vi kalder det et halvandet møde, for vi har med rullen mokket en fase mere ind i den kreative proces. Og den slags fordrer evnen og erfaringen i at styre stramt. Først efter rullen kommer det endelige kreative oplæg. Halvandet mødet har sparet os – og kunden – for at skulle rette betydeligt i det endelige oplæg og for – som det ofte ses – at rykke direkte over i eksekveringen, førend ideen er diskuteret igennem”, siger Lars Hartmann.

På Bureaubiz i går var Bjørn Stene afklaret ved udsigten til at skulle bygge det internationale McCann World Group – og hvad med Hartmann, Schmidt & Ravn … er der noget, de har taget ved lære af eller taget med fra bureaukæderne?

“Ja, flere ting – bl.a. princippet fra de store udenlandske bureauer om at holde idé og eksekvering adskilt. Vi har mildt sagt ikke størrelsen til at have en hel afdeling til det ene og én til det andet, men vi søger at isolere faserne, så vi kan fordybe os i dem og gerne rendyrke dem. Generelt er der ikke i Danmark en eksekveringskultur – tankevækkende, når nu eksekvering kan forvandle bronze til guld”, siger Lars Hartmann.