Danske Just-Eat går på tv i England

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Internetportalen tester nu en ny kommunikation af med henblik på også at kunne bruge den i andre lande – måske også i Danmark.

Just-Eat er en dansk internet-succes, som formidler take-away for et stort antal restauranter.

I England er portalen nu tredjestørst efter Pizza Hut og Dominos og formidler take-away for 3500 restauranter.

Nu forberedes et fremstød. For første gang nogen sinde vil Just-Eat gå på tv med en kampagne tilrettelagt af det engelske bureau Hooper Galton.

Målgruppen er de 16-30 årige og kampagnen vil rulle ud i Nordengland i år og nationalt i 2010.

Just-Eat var i tre omgange på tv i Danmark i 2008, men de spot vil ikke blive brugt igen.

Selskabets direktør, Klaus Nyengaard, fortæller, at kampagnen er en ny tilgang til branding med henblik på at modernisere brandet.

“De danske reklamer virkede udmærket i forhold til at skabe ordrer, men vi kan gøre det bedre og give publikum et mere friskt og moderne perspektiv på Just-Eat. Derfor har vi i samarbejde med et bureau i London udviklet et nyt koncept, der bliver testet først i England og derefter rullet udi andre lande”, siger Klaus Nyengaard.

Det er endnu ikke besluttet, om markedsføringen også skal anvendes i Danmark, men det er bestemt muligt, oplyser han.

Ambitionerne i portalen er store. I sommer fik Just-Eat tilført den største pose penge, som noget dansk internetkoncept har modtaget i risikovillig kapital siden Skype.

Det er den europæiske investeringsfond, Index Ventures, der har har skudt 92 mio. kr. i venturekapital i selskabet.

Pengene skal bruges til at styrke selskabets førerposition i Storbritannien, udbredelse af konceptet til andre lande i Europa og opstart i udvalgte markeder uden for Europa.

Just-Eat blev stiftet I 2001 og er i dag ud over England og Danmark til stede i Irland, Holland, Belgien og Sverige.

I alt er 6000 restauranter tilknyttet – heraf 1100 i Danmark