Danske kreative brancher får ny frontkvinde

Jasmin Schier Mortensen,
redaktionsassistent hos Bureaubiz

Majken Kalhave bliver pr. 1. marts direktør for det nye markedsføringskonsortium for dansk kreativitet. Vi har talt med den kommende direktør om den fremtidige rolle som frontkvinde for markedsføring af dansk kreativitet. Nøgleordet er samarbejde.

Når Majken Kalhave tiltræder stillingen som direktør for nyt markedsføringskonsortium for dansk kreativitet, er det ifølge hende selv resultatet af et perfekte match. Der var en tydelig glæde at spore i hendes stemme, da jeg fik fat på hende midt i feriefreden:

”Jeg synes, det er en superspændende opgave og et godt match i forhold til både min faglige profil og erfaring og så, hvad jeg brænder for personligt.”

Værd at vide om Markedsføringskonsortium for dansk kreativitet 
Markedsføringskonsortium for dansk kreativitet er et resultat af et samarbejde mellem Dansk Industri, Dansk Erhverv, Realdania, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet, hvilket den tidligere regering søsatte som del af en vækstplan for kreative erhverv.

Der blev afsat 10 mio. kr. fordelt over årene 2019-2022 til initiativet. Realdania, Dansk Industri og Dansk Erhverv bidrager med yderligere finansiering, oplyser Erhvervsministeriet i dette faktaark.

Konsortiet er fysisk placeret i BLOX.

Få mere information om vækstinitiativerne i denne pressemeddelelse fra maj 2019

Det perfekte match
Hendes motivation for at påtage sig ansvaret bunder i en fascination af, hvordan vi specifikt i Danmark skaber kreativitet og rum til dette. Noget, der har fulgt hende siden studietiden på Århus Universitet, hvor hun er uddannet i æstetik, kultur og medievidenskab.

”De kreative løsninger og kompetencer, vi har i Danmark, er noget helt særligt og beror på vores historie, rødder og samfundsmodel, hvor vi sætter mennesket i centrum. De beror på tillid mellem borgere og administration, hvor systemet, vores skoling og mentalitet giver plads til fritænkning, ” fortæller den kommende direktør om sin motivation og uddyber:

”Og alt det danner baggrund for, hvordan vi arbejder med innovation, historiefortælling og kreativitet ud fra et mere holistisk perspektiv. Det er der kæmpestor efterspørgsel efter ude i verden, hvilket giver os en helt særlig position. Og netop at få italesat og synliggjort dette internationalt, så de kreative erhverv kan lukrere på det, synes jeg er en superspændende opgave.”

Partnerskaber er vejen frem
Majken Kalhave har de sidste ni år arbejdet for State of Green, hvor hun siden 2017 har fungeret som head of programme.

Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra dit arbejde som head of programmes hos State of Green?

”Mine erfaringer omkring behovet for partnerskaber. At partnerskaber og samarbejdsmodeller med andre stærke spillere og aktører inden for den grønne branche er nøglen til den succes og gennemslagskraft, som State of Green har oplevet. Jeg arbejder ud fra mantraet, at sammen kan vi rykke meget mere,” svarer Majken Kalhave.

“Strategien vil have fokus på at få dannet et rigtigt godt netværk og samarbejdsfelt i Danmark.” – Majken Kalhave

For det er ikke fagligheden, de danske kreative virksomheder mangler.

”Særligt er det vigtigt med en fælles indsats, når man ser på de små virksomheder, der er utroligt fagligt stærke, og som gerne vil ud i verden, men som ikke helt har ressourcerne til at kunne gøre det. Der er en fælles indsats og samlende markedsføring, som virksomheder kan læne sig op ad og bruge som afsæt en kæmpe hjælp!”

Den røde tråd bliver udfordrende
Den kommende direktør lægger ikke skjul på, at selvom målet er øget eksport af dansk kreativitet, så starter arbejdet med at styrket feltet internt.

Strategien vil have fokus på at få dannet et rigtigt godt netværk og samarbejdsfelt i Danmark. At få identificeret vores styrkepositioner og hvor behovet er for en fælles indsats, netop så vi ikke går ind og duplikerer indsatser, der allerede fungerer. Og så skal vi have skabt en superstærk fortælling omkring netop Danmarks kreative DNA, som vi kan sælge ude i verden,” fortæller hun.

Og når hun bliver spurgt ind til den største udfordring, så lander emnet igen på samarbejde. 

”De kreative erhverv dækker over rigtigt mange forskellige brancher. Så det at finde den røde tråd mellem alle de forskellige brancher bliver en spændende udfordring,” fortæller Majken Kalhave.

”Vi har nogle fagligt rigtigt stærke virksomheder i Danmark inden for de forskellige fagområder. Men det med rent faktisk at bryde lydmuren ude i verden er svært og ressourcekrævende.” – Majken Kalhave

Brancherne bør have noget at stå på
Ifølge Erhvervsministeriet får konsortiet til opgave at markedsføre dansk kreativitet for at bidrage til en øget eksport af danske produkter og services. Men ifølge Majken Kalhave er dette ikke et udtryk for, at virksomhederne ikke er dygtige nok til at markedsføre sig selv internationalt. Det er nærmere et udtryk for, at hun har mulighed for at hjælpe dem til at gøre arbejdet nemmere.

”Vi har nogle fagligt rigtigt stærke virksomheder i Danmark inden for de forskellige fagområder. Men det med rent faktisk at bryde lydmuren ude i verden er svært og ressourcekrævende – særligt for de mindre virksomheder,” fortæller hun og uddyber:

”Ved at lave en samlet markedsføringsindsats med samlet storytelling og et markedsføringsapparat med konkrete værktøjer får de noget at stille sig ovenpå.”

Hvad kunne være et konkret værktøj? 

”Der er forskellige muligheder. Der er både den mulighed at lave en samlende kommunikationsplatform, fx i form af en webside, hvor man igennem en fælles storytelling omkring de kreative erhvervs styrkepositioner kan skabe et større kendskab til Danmark som kreativt kraftcenter.”

Den kommende direktør fremlægger også en anden tilgang:

”Der er mulighed for at lave nogle forskellige projekter, hvor vi laver relationsopbygning med nogle af de kerneinteressenter ude på markederne, som vi strategisk gerne vil have fat i. Her tænker jeg på beslutningstagere, der med et øget kendskab til Danmark og de danske kompetencer og løsninger kan åbne nogle døre ude i markederne for de her virksomheder. Her vil det også være oplagt at invitere relevante VIPs til Danmark, så de med egne øjne kan erfare, hvad det er, vi har at byde på i Danmark.”

Her lægger hun især vægt på Norge, Sverige, Finland og Tyskland som samarbejdslande.

“Er det bæredygtighed, er det dét at kunne tænke holistisk, er det æstetikken, er det funktionaliteten, hvad er det? Eller er det lige præcis dét, at vi har de forskellige komponenter indlejret i løsningerne, der gør, at vi er unikke?” – Majken Kalhave

Mere af det gode
Udover, at hun får mulighed for starte samarbejde med de initiativer, der allerede er, ser Majken Kalhave frem til at få en større føling med, hvor dansk kreativitets helt konkrete styrkeposition ligger.

”Er det bæredygtighed, er det dét at kunne tænke holistisk, er det æstetikken, er det funktionaliteten, hvad er det? Eller er det lige præcis dét, at vi har de forskellige komponenter indlejret i løsningerne, der gør, at vi er unikke? Det bliver superspændende at få lov til at dykke ned i.”