Danske marketing-budgetter vil næste år vokse med 3,4 pct.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den årlige MyImage analyse slår med over 700 respondenter rekord. De har også svaret på forventningen til næste års marketingbudgetter.

Den årlige MyImage analyse, som udarbejdes af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz, er godt nok ikke en trend-analyse. Men respondenterne svarer på nogle få spørgsmål omkring næste års marketing-budgetter, og derfor kan man få en indikation på forventningerne.

I år bygger analysen på 708 besvarelser, og det er rekord igen. De repræsenterer et samlet marketingbudget på 7,1 mia. kr. Når det gælder image, kan der være flere respondenter fra samme firma, hvis der er flere brands med hver sine marketingansvarlige. Men trends-tallene er renset, så der kun er et svar for hvert firma.

På det grundlag bliver resultatet en forventet vækst i marketingbudgetterne på 3,4 pct.

  • 29% af virksomhederne forventer et større budget i 2015 end i 2014
  • 60% forventer et uændret budget
  • de sidste 11% forventer et mindre budget.

Væksten ligger primært blandt de mindre annoncører (0-19 mill.) og så de helt store annoncører (50+ mio. kr.), mens der blandt de mellemstore annoncører (20-49 mill.) kun forventes en marginal stigning.

“Derudover viser tallene at brancherne ”Sygdom og sundhed” og ”Forlystelser, rejser og spil” er de to brancher med klart den største forventede stigning i marketingbudgetterne, hvilket jo passer godt sammen med de forbrugertrends, der peger i retning af øget fokus og forbrug her. Her er den forventede vækst 3-4 gange så stor som den gennemsnitlige vækst,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

De to brancher, hvor udviklingen er mest negativ, er “BtB” samt “Energi og Transport.”

Analysen går ikke nærmere ind på, hvad forventningerne til anvendelsen af specifikke kanaler er.

Reklameindtægter ventes at vokse lidt mindre

Forventningerne er noget over, hvordan IUM-selskabet, Magna Global Ad Forecast, tror reklameindtægterne vil udvikle sig. Bureauet venter en stigning i Danmark på 1,5 pct., hvilket er bedre end udviklingen i 2014. I Norden ventes en vækst på 2,5 pct. med Sverige som det mest dynamiske marked.

Magna Global Ad Forecast tror på en vækst i reklameindtægterne i Vesteuropa på 2,8 pct. Vurderet på kanaler er det ikke overraskende digitale og mobile medier, der trækker markedet. Tv ventes at holde skansen fornuftigt, mens de trykte medier er pressede.

Det skal dog bemærkes, at man ikke uden videre kan sidestille reklameindtægter og marketingbudgetter, hvilket kan forklare forskellen på de to analysers hovedtal.

Imageanalyse til januar

Mogens Østergaard glæder sig over, at det er lykkedes at få så mange besvarelser på MyImage analysen.

“Det viser med al tydelighed den forankring undersøgelsen har blandt annoncører og bureauer. Så stort tak til branchen for den store opbakning,” siger Mogens Østergaard.

Tallene er lige nu ved at blive bearbejdet, så de er klar til offentliggørelse medio januar.