Danske marketingafdelinger er ubegavede

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Marketingafdelinger har i årevis ladet bureauer få monopol på filmproduktionen. Den model er unik for Danmark og har givet højere priser, mener direktør for netværk af produktionsselskaber.

Historien om de to marketingdirektører, der mener, at reklamebureauernes sidste bastion nu står for fald, udløste straks reaktioner.

Den sidste bastion er filmproduktionen, og reaktionen kommer ikke overraskende fra produktionsselskaber, for hvem bureauernes inhouse produktionsselskaber længe har været en torn i øjet.

Bjarne Jørgensen fra Modern Media Corp går så vidt som til at karakterisere danske marketingafdelinger som direkte ubegavede, fordi de vælger at købe ind hos, hvad han kalder for monopoler.

“Danmark er det eneste land i Europa hvor der findes inhouse produktion. I alle andre lande handler marketingafdelingerne og bureauerne hos uafhængige leverandører i form af først og fremmest produktionsselskaber. Inhouse er lig med monopol, og dette giver ca. 20-25 % i overpris. Det er lidt tankevækkende at det nu i 10 år er lykkedes bureauerne at få marketingsafdelingerne til at betale overpris på filmproduktion, og den adfærd vil jeg karakterisere som ubegavet,” siger Bjarne Jørgensen.

Modern Media Corp er et netværk med selskaber i en række lande i Danmark Far From Hollywood – og det er hans baggrund for udsagnet om, at Danmark er det eneste sted, hvor bureauerne via inhouse selskaber har sat sig på produktionen af reklamefilm.

Bjarne Jørgensen giver ikke meget for en påstand om, at bureauerne indhenter forskellige tilbud i konkurrence med deres eget.

“Det er skyggetilbud, som ikke tegner et reelt billede af omkostningerne. Jeg kan nævne helt konkrete tilfælde på, hvordan det er foregået med den slags tilbud,” siger Bjarne Jørgensen og fortsætter:

“Det ville være en god ide for marketingafdelinger selv at tage ansvar for at indhente tilbud. De kan jo bruge deres indkøbsafdelinger, der er vant til sådanne processer, hvis de ikke selv kan håndtere det. Jeg er sikker på, at de meget hurtigt vil finde en besparelse på mindst 20 pct.”

Han henviser desuden til økonomien i de bureauejede produktions-selskaber, som alle giver betydelige overskud.

Men giver det mening at bedømme disse selskaber adskilt fra reklamebureauet? Kan man ikke forestille sig, at det er en teknisk konstruktion, og at der ligger omkostninger i bureauet, som lige så godt kunne ligge hos produktions-selskabet?

“Den tror jeg ikke på. Hvis nogle af de bureauer som har inhouse tør melde tilbage at de producerer til markedspris, så vil jeg gerne se deres interne regnskab. Så kan vi se deres rigtige indtjening på deres filmselskaber,” siger Bjarne Jørgensen.

Han mener, at næsten alle bureauer overpriser deres filmproduktioner. For ham at se er der kun fire bureauer, der “har rent mel i posen” som han udtrykker det: TBWA, Mensch, Umwelt og Sunrise.

Heller ikke synspunktet, om at det er en kvalitativ fordel at have produktion og kreativ udvikling samlet, mener han holder vand.

“Danmark er det eneste sted, hvor produktionen foregår med bureauernes inhouse-selskaber, og så kan man jo spørge om det har gjort danske film bedre end i udlandet. Der er ikke ret meget der tyder på det,” siger Bjarne Jørgensen og fortsætter:

“Reklamebureauerne skal stå for den kreative udvikling. Det er de klart bedst til, og det skal de betales for. Og måske skal de have en fagperson ansat til at hjælpe med tilrettelæggelsen. Men de bør købe produktionerne ude i byen. Jeg er overbevist om, at det vil give bedre resultater. Bare det at man får mere for pengene vil hjælpe på kvaliteten.”