Danske virksomheder gratter kun i sociale mediers overflade

peng

Uudnyttet potentiale? En ny rapport kortlægger dansk erhvervslivs brug af sociale medier. De bliver skam brugt flittigt, men overfladisk.

Titlen er enkel, men alligevel grandiøs: “Socialmedia Factbook 2011” – en rapport, der på baggrund af næsten 1.300 besvarelser, giver et billede af et erhvervsliv, der har taget de sociale medier som Facebook, LinkedIn og YouTube til sig.

Den 59-sider lange rapport, der kan hentes her, viser, at 2 ud af 3 af de deltagende virksomheder er gået i gang med at anvende sociale medier. Og over halvdelen angiver, at de allerede opnår forretningsmæssige gevinster i form af eksponering, branding, forøget trafik på egne websites samt udbredelse af egne budskaber.

Samtidig melder 93 pct. af de adspurgte virksomheder, at de – inden for en 1-2 års horisont – forventer at øge deres investering i sociale medier.

Så er alt jo trygt og godt – hvis ikke det var fordi, at de fleste virksomheder “blot arbejder på overfladen af muligheder”, som det hedder i rapportens ledsagetekst,

3 ud af 4 virksomheder, der arbejder med sociale medier, gør det uden en plan. Og næsten halvdelen gør det for under 5.000 kr. om året.

Mangel på tid og mangel på kompetencer nævnes som de største udfordringer i arbejdet med de nye værktøjer.

Facebook er ikke overraskende blandt de mest anvendte værktøjer – men jo mere erfaring, desto flere værktøjer tages i brug på tværs af afdelingerne.

Rapporten er blevet til via et samarbejde med 60 danske rådgivningsvirksomheder, brancheorganisationer og universitetsnetværk.