Af peng

Uudnyttet potentiale? En ny rapport kortlægger dansk erhvervslivs brug af sociale medier. De bliver skam brugt flittigt, men overfladisk.

Titlen er enkel, men alligevel grandiøs: “Socialmedia Factbook 2011” – en rapport, der på baggrund af næsten 1.300 besvarelser, giver et billede af et erhvervsliv, der har taget de sociale medier som Facebook, LinkedIn og YouTube til sig.

Den 59-sider lange rapport, der kan hentes her, viser, at 2 ud af 3 af de deltagende virksomheder er gået i gang med at anvende sociale medier. Og over halvdelen angiver, at de allerede opnår forretningsmæssige gevinster i form af eksponering, branding, forøget trafik på egne websites samt udbredelse af egne budskaber.

Samtidig melder 93 pct. af de adspurgte virksomheder, at de – inden for en 1-2 års horisont – forventer at øge deres investering i sociale medier.

Så er alt jo trygt og godt – hvis ikke det var fordi, at de fleste virksomheder “blot arbejder på overfladen af muligheder”, som det hedder i rapportens ledsagetekst,

3 ud af 4 virksomheder, der arbejder med sociale medier, gør det uden en plan. Og næsten halvdelen gør det for under 5.000 kr. om året.

Mangel på tid og mangel på kompetencer nævnes som de største udfordringer i arbejdet med de nye værktøjer.

Facebook er ikke overraskende blandt de mest anvendte værktøjer – men jo mere erfaring, desto flere værktøjer tages i brug på tværs af afdelingerne.

Rapporten er blevet til via et samarbejde med 60 danske rådgivningsvirksomheder, brancheorganisationer og universitetsnetværk.

 

 

 

Kommentarer

  1. Sociale medier er ved at vise deres værdi, men i de fleste kommunikationsindsatser ligner de nye medier stadig bare sjove eller nødvendige tilføjelser til klassiske kampagner. Det er få virksomheder, der virkelig tror på de sociale medier som sociale og bruger dem som måder at komme i nærkontakt med kunder og brugere. Mange virksomheder oplever det næsten som chikane at brugerne benytter deres Facebookside til at stille spørgsmål, mens et fåtal (SAS, Forsvarets Uddannelser med flere) er begyndt at yde ligeværdig, nærværende og relevant service på denne måde. Det kunne være sjovt at se Flickr, Foursquare og Twitter brugt med samme seriøsitet og engagement i at forbedre kundernes oplevelse.

  2. Fin rapport, hvor det positive er, at virksomhederne i det mindste prøver. Desværre ærgeligt, at de fleste gør det uden en decideret strategi og det kommer ofte til at bide sig selv i halen, så at sige. Har man ingen strategi eller målsætninger er det svært at måle effekt og fremgang. Og så bliver det endnu sværere at se, hvad man skal bruge sociale medier til. Så selvfølgelig skal man lægge en strategi for sin aktivitet, så man har en chance for at nå sine målsætninger. Dertil kommer så ressourcerne… Og her er der lidt den samme tendens som man så i 90’erne, da alle skulle have et website, men ikke havde ressourcerne til at have dedikerede folk på sagen. I dag har de fleste virksomheder heldigvis en webmaster. Så med tiden får de nok også en social media manager…

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club