Danskerne er blevet gladere for reklamer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Tv irriterer – men skaber også stor opmærksomhed. Det kan man ikke sige om e-mails og bannere. De irriterer kun og dumper således som reklamemedie, viser den årlige reklameanalyse fra Mindshare.

Tendensen er klar i Mindshares årlige reklameanalyse. Der er en stigende accept af reklamer blandt danskerne.

Analysen måler holdninger bl.a. gennem en række udsagn, og kigger man på udviklingen gennem de seneste fem år, så finder man ikke bare en stigende tilslutning til de positive – man finder også en faldende tilslutning til de negative.

“Der er tale om en trend over længere tid, og grundlæggende tror jeg, at det skyldes, at danskerne efterhånden har vænnet sig til, at reklamer er en del af billedet. Vi ved, at yngre generelt er mere positive, men befolknings-sammensætningen ændrer sig ikke så hurtigt, at det kan forklare udviklingen”, siger adm. dir. Martin Rasmussen.

Det generelle billede af den danske befolkning er, at ca. halvdelen betragter reklame som en aktiv del af deres indkøbsvaner, mens den anden halvdel ikke mener, reklame giver dem noget – uden dog at være direkte negativ.

Et af de tal, hvor man kan se en udvikling, er, at færre mener, der er flere reklamer end tidligere – hvilket sådan set er forkert. Det er bl.a. på den baggrund, Martin Rasmussen tolker, at der er sket en tilvænning til reklamer som en del af dagligdagen.

“Danmark er på mange måde et mere jomfrueligt reklamemarked, hvor tv-reklamen kom sent og hvor markedet er stærkt reguleret. Blandt en lang række lande, er det kun Sverige, der har mindre reklamestøj end os”, siger Martin Rasmussen og fortsætter:

“Men skal man øge reklametrykket uden at fremkalde en negativ reaktion, så skal det gøres rigtigt. Folk er generelt positive over for mere målrettede reklamer, så det handler om at sikre relevans i budskabet over for målgruppen”.

Analysen afdækker også i hvilket omfang reklamer henholdsvis irriterer og fanger opmærksomhed, og her kan man se, at reklamer på medier, der kommer tæt på – som f.eks. mobil og e-mail – irriterer meget, men uden at være særligt gode til at fange opmærksomhed.

Tv-reklamer irriterer også meget, men samtidig er de blandt de bedste til at fange opmærksomheden.

Blandt de medier, hvor der er det bedste forhold mellem irritations-niveauet og opmærksomheden, finder man tilbudsaviser og smagsprøver.

En mere detaljeret gennemgang af analysen kan man finde på http://www.markedshorisont.dk/