Danskerne foretrækker at læse på papir

Nils-Ole Heggland
journalist

Fire ud af fem danskere vil helst læse en fagtekst på mere end tre sider på papir frem for skærm – og næsten lige så mange foretrækker papir til korte tekster. Det viser en ny undersøgelse fra Bjerg Kommunikation og Megafon.

Selv om Danmark bliver mere og mere digitalt, så foretrækker langt de fleste af os – og en stigende andel – at læse tekster på papir. Det fremgår af en dugfrisk undersøgelse, som Bjerg Kommunikation har gennemført med afsæt i en Megafon-måling blandt 1.001 personer.

81 procent foretrækker at læse en længere tekst på papir frem for på skærm – det er lidt flere end de 77 procent, som svarede, at de foretrak papir i Bjerg Kommunikations tilsvarende undersøgelse for tre år siden.

De unge bliver ofte kaldt en digital generation, men blandt de 18-29-årige bliver papiret foretrukket af 83 procent – altså flere end i befolkningen som helhed. Desuden foretrækker flere kvinder end mænd papir til længere tekster, 86 procent mod 76 procent.

Længere tekster er i undersøgelsen defineret som fx en lang artikel, en aviskronik eller en bog.

Også for kortere tekster på 1-3 sider er papiret mest populært: 76 procent mener, at papir er ”meget bedre” eller ”bedre” end læsning på skærm, mens godt hver femte vurderer, at det er hip som hap. Kun ni procent foretrækker at læse teksten på skærm.

Bedst til koncentration
Bjerg Kommunikation har desuden spurgt om, hvor papir og skærm kan have særlige fordele. Papiret er klar vinder, når det handler om koncentration (76 procent mod 5 procent, som foretrækker at læse på skærm) og om at tage noter (78 procent mod 10 procent).

Til gengæld vurderer de fleste, at det er lette at søge i skærmtekster (68 procent mod 18 procent, som foretrækker papir), og at det er nemmere at dele digitale tekster (59 procent mod 21 procent).

Et dyk ned i spørgsmålene om koncentration viser nogle af papirmediets styrker: Hele 53 procent mener, at papir er ”meget bedre”, når en tekst kræver koncentration, og yderligere 23 procent mener, at papir er ”lidt bedre”. Hver 6. vurderer, at papir og skærm er lige gode, mens blot 5 procent synes, at skærmlæsning giver ”lidt” eller ”meget bedre” koncentration end papir.

Du kan se hele rapporten fra Bjerg Kommunikation her.