Datterbureauer sikrede Rud P. en lille vækst

Finn Graversen,
journalist

Selve Rud Pedersen gik tilbage i 2022, men gruppen gik samlet en smule frem i kraft af vækst hos King Street PR og et nyoprettet bureau.

Samlet kom Rud Pedersen i mål som gruppe i 2022 med en beskeden vækst i bruttoavance. Bundlinjen blev dog markant reduceret, og således kan året ikke siges at være prangende for Danmarks største kommunikationsbureau.

Rud Pedersen selv måtte notere både en faldende bruttoavance og reduceret bundlinje, og når det gælder toplinjen var det datterbureauet King Street PR og det nystiftede Nordic Institute of Health Economics, der sikrede den beskedne vækst i bruttoavance fra 70,399 mio. kr. til 71,123 mio. kr. Den samlede bundlinje faldt fra 8,543 mio. (resultat før skat) til 4,459 mio.

Det er første gang i en lang årrække, at selve Rud Pedersen ikke er vokset. King Street er også vokset gennem en årrække, og har altså kunnet holde fast i vækstsporet, hvilket harmonerer meget godt med det generelle billede at kommunikationsbureauernes udvikling i 2022. På basis af de regnskaber, der foreløbig er kommet ind, tegner det til en pæn vækst for året, og et bud på en forklaring har været, at i usikre tider har mange virksomheder haft brug for hjælp.

Rud Pedersen er stor på public affairs og fremhæver selv, at bureauets ydelser har været ramt af et usikkert marked i 2022 – herunder en lang valgkamp. Man er da også gået i gang med at udvikle en ny strategi.

“Vi oplever, at kundernes behov for samfundsrådgivning løbende forandrer sig i takt med politiske forandringer både herhjemme og på den internationale scene. Derfor har vi også løbende behov for at justere vores ydelser og kompetencer. Den nye strategi kommer til at omfatte gruppens danske selskaber og vil fortsat yderligere understøtte integrerede ydelser på tværs af kommunikation, Public Affairs og ledelsesrådgivning,” siger Martin Løntoft, der er bestyrelsesformand for både Rud Pedersen og King Street PR. Han tilføjer:

“Året var præget af politisk stilstand og økonomisk usikkerhed, som har skabt forskydninger mellem de opgavetyper, som vores kunder efterspørger i Danmark. Vi kommer hele tiden til at udvikle gruppens tilbud til kunderne og vil med vores nye strategi justere et i forvejen stærkt fundament for fremtidig vækst i Danmark.”

Det fremhæves desuden, at bureauet har arbejdet med at udvikle ydelser med fokus på det, som man kalder for kvantitative og kvalitative indsigter.

“Kvantitative og kvalitative indsigter dækker først og fremmest over sidste års investering i stærke metodiske kompetencer inden for indsamling og behandling af data, herunder polling, fokusgrupper m.v. Vi hjælper således vores kunder med at tilrettelægge deres samfundsstrategi funderet i dybere forståelse af politiske strømninger og bevægelser blandt f.eks. deres kunder og medlemmer samt i samfundet som helhed,” siger Martin Løntoft.

Nøgletal for Rud Pedersen

 • Bruttoavance 54,372 mio. kr. -7,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,046 mio. kr. -6,0 pct.
 • Lønandel 73,4 (69,4)
 • Resultat før skat +3,615 mio. kr. -47,8 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for King Street PR

 • Bruttoavance 14,42 mio. kr. +25,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 0,961 mio. kr. -7,7 pct.
 • Lønandel 70,1 (66,6)
 • Resultat før skat +1,464 mio. kr. -9,8 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Nordic Institute of Health Economics

(1. regnskabsår)

 • Bruttoavance 2,331 mio. kr.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 0,777 mio. kr.
 • Lønandel 104,1
 • Resultat før skat -0,617 mio. kr.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz