DDB går 5-10 pct. ned i løn

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Samtlige medarbejdere bakker op om lønnedgangen, hvis størrelse afhænger af placeringen i hierarkiet. Samtidig har bureauet investeret i nye kompetencer.

Også DDB mærker, at kunderne har droslet ned. I lighed med &Co, som Bureaubiz omtalte for nylig, har der været tale om, at man blev ramt forholdsvist sent. Tilgangen af nye kunder har været en medvirkende årsag til, at krisens effekt er kommet med en vis forsinkelse, mener DDBs adm. direktør, Johnny Henriksen.

Men konsekvensfri er krisen nu langt fra:

“Konkret har vi skåret kapaciteten til på områder, hvor vi ikke vurderer, der er en fremtidig vækst – samtidig har vi fået samtlige medarbejderes opbakning til en generel lønnedgang for at undgå at sende for mange dygtige og højt kvalificerede medarbejdere på gaden. Partnerne i DDB er gået 10 pct. ned, den øvrige ledelse 7,5 pct. og medarbejderne 5 pct.,” siger Johnny Henriksen.

Grebet med at lette omkostningerne på den korte bane kommer i forlængelse af, at DDB har “valgt at investere i nogle områder, som vi mener er afgørende for at vinde på den lange bane”.

Johnny Henriksen nævner i den forbindelse ansættelsen af endnu en kreativ direktør, Jesper Schimidt, som omtalt på Bureaubiz for et par måneder siden, og tilføjer:

“Vi har investeret i nye kompetencer som datadreven CRM, strategiske digitale kompetencer og foretaget en yderligere integration med Sepia,” siger Johnny Henriksen.

Han erkender, at lige så rigtigt det kan være at skære ét sted og investere i et andet, lige så vanskeligt kan det være at kommunikere løsningen ud i bureauet.

“Det er ikke noget helt let kunstgreb, men jeg vil gerne rose mine medarbejdere for at udvise et ekstremt højt engagement og lyst til at kæmpe på den korte bane samt at vide, hvad der skal til for, at DDB er et vinderhold, også på den lange bane. Alene dét bekræfter mig i, at DDB nok skal komme styrket ud af finanskrisen,” siger Johnny Henriksen.