DDB kom gennem 2009 med skinnet på næsen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Et år med markant fald får betegnelsen ”rimeligt tilfredsstillende”. Og der står da også et rimeligt plus på bundlinjen.

For DDB blev 2009 nøjagtigt så hårdt, som samfundsudviklingen kunne indikere. Bruttoavancen faldt med 20 pct. og bundlinjen med 40 pct.

Alligevel konstaterer bureauet i beretningen, at resultatet må betragtes som rimeligt tilfredsstillende.

Men når man ser, hvad der i de seneste uger er kommet af regnskaber, så forekommer det at være en rimelig betragtning, idet der fortsat står et fornuftigt overskud på bundlinjen.

“Når branchen har oplevet den måske voldsomste krise nogensinde, så mener jeg sådan set, at resultatet er ok,” siger adm. dir. Johnny Henriksen.

Det er lykkedes at skære omkostningerne ned – bl.a. har medarbejderne vist løn-tilbageholdenhed. Den gennemsnitlige personaleomkostning faldt i året med 12 pct.

Ud over de generelt dårlige tider, blev 2009 også det år, hvor DDB måtte sige farvel til TDC. Til gengæld kunne man sige goddag til bl.a. Øresundsbroen og et nordisk VW-budget.

I slutningen af året kunne man endvidere siger goddag til Faxe Kondi og Gl. Dansk, og her i 2010 kunne man sige goddag til Nordea.

Alligevel er DDB forsigtig med at spå om 2010, fordi markedsvilkårene vurderes som fortsat vanskelige. Derfor lyder forventningen på et resultat på niveau med 2009.

Nøgletal for DDB

  • Bruttoavance 49,4 mio. kr. -20,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 851.724 kr. -13,5 pct.
  • Lønandel 65 (64)
  • Resultat af primær drift +4,383 mio. kr. -40,4 pct.