Deducta ud med kæmpe underskud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det digitale bureau har de sidste par år vist kraftige udsving. For anden gang på tre år er der stort underskud, og strategien er lagt om.

Foreløbig kan den tidligere SAS- og ISS-direktør, Jørgen Lindegaard, ikke prale med at have overtaget en guldgrube, da han købte det digitale bureau, Deducta.

Bureauet var i en skidt situation, da han overtog det, så han var nok forberedt på underskuddet på næsten 8 mio. kr. i den første regnskabsperiode, der var på de sidste otte måneder af 2010. Jørgen Lindegaard overtog bureauet i slutningen af 2010.

2011 tegnede til, at man var ved at vende skuden – markant fremgang i bruttoavance og et lille overskud.

Men så er det åbenbart gået galt igen: 2012 gav et meget markant fald i bruttoavance og et underskud på ca. 5,5 mio. kr.

“Vi måtte konstatere, at vores forretnings-strategi og kundemiks var forkert, og at der skulle sadles om. Derfor sagde vi farvel til Steen Enegaard som adm. dir.” siger Jørgen Lindegaard.

Den nye strategi hedder search og er bl.a. forfulgt gennem købet af Just-Search, som er blevet omdøbt til Deducta Search – men overtagelsen lå i sidste del af 2012, så selvom tallene for Deducta Search hjælper lidt på den samlede forretning, så giver det ikke mening at lægge dem sammen.

“Vi er i en tid, hvor virksomhederne fortsat går mere op i at optimere end i at investere. Det retter fokus på search, og den del af forretningen har udviklet sig godt i første del af i år, mens den traditionelle forretning fortsat har det svært. Til gengæld har vi efterhånden fået skåret den til,” siger Jørgen Lindegaard og erklærer, at han fortsat tror på forretningen.

Det fremgår også at regnskabet, hvor Jørgen Lindegaards Trifina Holding har afgivet støtteerklæring.

Regnskabet rummer endvidere en supplerende oplysning om ulovligt aktionær-lån. Det ligger ifølge Jørgen Lindegaard tilbage til før han overtog bureauet, og vedrører de tidligere ejere, Steen Enegaard og Kim Alsbæk. Af beretningen fremgår, at Deducta har knap 400.000 kroner til gode hos de tidligere ejere og det forventes, at de kan betale tilbage i 2015.

Nøgletal for Deducta

  • Bruttoavance 5,0 mio. kr. -63 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 384.615 kr. -54,4 pct.
  • Lønandel 152,3 (76,8)
  • Resultat af primær drift -5,498 mio. kr. (+0,478 mio. kr. året før)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Deducta Search
(18 måneder)

  • Bruttoavance 3,0 mio. kr.
  • Resultat af primær drift -0,481 mio. kr.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz