Dell’s nye reklame-bureau vil hugge ind på mediabureauets arbejde

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Enfatico’s globaale chef, Torrence Boone, siger, at media-strategi og planlægning skal være en del af bureauets kompetencer. Bureauet vil også sætte nye standarder for analyser.

Den negative journalist vil sige, at Dell’s nye reklamebureau, Enfatico, skubber mediabureauet ud på sidelinjen. Den mere nuancerede vil sige, at bureauet etablerer en ny ramme omkring samarbejdet mellem media- og reklame-bureau.

Om det skal være det ene eller andet, kan man så strides om, men fakta er, at Enfatico har en ambition om at fastholde mediaplanlægningen inden for bureauets rammer. Det fremgår af udtalelser fra Enfaticos globale chef, Torrence Boone.

“Enfatico bygger på tre grundpiller: integration, effektivitet og analyse. Vi har en ambition om at bringe alle kapaciteter under samme tag og skabe et miljø, hvor alle stemmer bliver sat omkring bordet fra starten med henblik på at vælge lige netop de kanaler, der i den givne situation har størst effekt. Det er det spørgsmål, som kundernes øverste chefer lige fra CEO’s til CMO’s og CFO’s ønsker svar på – men det er også et spørgsmål, som de har svært ved at få svar på inden for den traditionelle bureaustruktur. Media er i denne sammenhæng en alt for vigtig del til at have uden for bureauet, Derfor skal den integreres, hvis vi skal evne at udvikle det bedste arbejde. Det gælder strategi og planlægning, mens Mediacom fortsat vil stå for indkøb”, siger Torrence Boone.

Enfatico er et produkt af, at WPP Group i slutningen af 2007 vandt Dell’s globale budget til en værdi af ca. 7,5 mia. kr. årligt på et løfte om at forme et nyt reklamebureau til at servicere computergiganten.

Det er det seneste halve år så gået med, mens mediabudgettet ret hurtigt blev placeret hos WPP-bureauet Mediacom. I Danmark gik det ud over Carat.

Ronnie Job, der netop er udpeget som Enfaticos EMEA-chef med sæde i København og London, siger at udmøntningen af holdningen til mediaplanlægning i første omgang bliver, at integrere Mediacom-folk i bureauet. Og at man således snarere er ved at styrke båndene.

“Det er jeg bl.a. ved at gøre i London. Det er et spørgsmål om at sikre, at den mediastrategiske kompetence er til stede omkring bordet, når vi går i gang med ide-arbejdet”, siger Ronnie Job

Enfatico har desuden ambitioner om at sætte nye standarder for analyser som en del af grundlaget for integrationen.

“Vi arbejder med nogle simulationsmodeller, som Boeing anvender til at bygge fly og den amerikanske regering til kernekraft-reaktorer. Der er således tale om meget avancerede analyse-værktøjer, som rummer en lang række informationer om alt lige fra makro-økonomiske forhold til markeds- og konkurrent-viden, og da Dell samtidig har en unik viden om sine kunder, fordi firmaet er født som direkte salgskanal, får vi mulighed for at bygge en viden om, hvad der virker bedst, som jeg ikke tror andre kan matche”, siger Torrence Boone.

Desuden peger han på rekruttering som en væsentlig del af ambitionen om at arbejde med integration.

“Selvfølgelig kan vi ikke regne med at finde folk, der kan alle kanaler – derfor skal vi bruge folk, der har respekt for vores grundide om at bringe alle stemmer om bordet fra start af i kampagne-planlægningen. Desuden skal de have entreprenørånd og være åbentsindede over for at arbejde med cross-channel”, siger Torrence Boone.