Den digitale verden udfordrer kulturen på reklamebureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureaubiz-analyse: Vækst skal findes i nye forretningsområder med digitalisering i centrum. Men det kræver tilgang af kompetencer, som taler et helt andet sprog, og det giver en helt ny ledelsesmæssig udfordring på reklamebureauerne.

Nye forretningsområder er vejen til vækst for bureauverdenen. Og i centrum står den digitale verden, men den stiller krav om nye kompetencer blandt medarbejderne, og indebærer således en stor ledelsesmæssig udfordring.

Det er mediebureauerne begyndt at lære, mens de traditionelle reklamebureauer halter noget efter – i hvert fald hvis man skal dømme på tallene i en omfattende analyse fra Bureaubiz. Rapporten rummer nøgletal fra hele 87 bureauer omfattende både reklame-, media-, dm-, web- og pr-bureauer med en samlet bruttoavance på 2,9 mia. kr. og der er derfor tale om et meget bredt udsnit af branchen.

Samlet set voksede de 87 bureauers bruttoavance med 11,3 pct., men der er store forskydninger mellem forskellige typer af bureauer.

Mediabureauerne voksede f.eks. med 14 pct., mens syv web-bureauer voksede med 18 pct. og syv direct marketing bureauer voksede med 35,6 pct.

Blandt reklamebureauerne stod Hjaltelin, Stahl & Co for den største fremgang i 2007, og reelt dækker gruppen over tre forskellige selskaber: et reklame-, et web- og et dm-bureau.

“Vi er født ind i cross media. Hvert selskab er en succes, men vi er kun store, fordi vi har hinanden”, siger adm. dir. Steffen V. Hjaltelin, der ikke er i tvivl om, at der er masser af brug for reklamebureauer på nettet.

“Men drivers på nettet er helt anderledes, og her skal du have gang i nogle folk, som taler et helt andet sprog, end vi er vant til i reklamebranchen. Det er et nyt tankesæt, og vi skal evne at agere med meget teknisk kompetence. Vi skal ganske enkelt have AD’eren og nørden til at arbejde sammen, og det er en stor udfordring”, siger Steffen V. Hjaltelin.

Det samme lyder fra webbureauet Valtech’s adm. dir., Carsten Brogaard Jensen. Bureauet havde et særdeles godt 2007 og han sagde i forsommeren til Bureaubiz, at den digitale udvikling stiller krav om helt nye ledertyper på reklamebureauerne, når de forskellige kompetencer skal bringes til at arbejde sammen:

“Det gælder den introverte teknisk orienterede person, den målrettede forretningsorienterede strateg og den mere flagrende kreative. Ideer opstår, når det lykkes at få dem til at fungere sammen. Men der er ikke et naturligt samspil mellem dem, og det har taget os år at finde ud af det. Vi gør meget ud af i rekrutteringen at finde folk, der har et reelt tværfagligt engagement og lyst til at arbejde på den måde og på at introducere dem til vores arbejdsmetoder”.

Andre eksempler på bureauer, der havde fart på i 2007 er Wundermann, som med et afsæt som web-bureau nu er et dialog-bureau. Wundermann var det bureau, der havde størst fremgang på bundlinjen i 2007.

Adm. dir. Steen Halbye, Halbye Kaag JWT, konstaterer, at reklamebranchen presses på to fronter: Kunderne, der tager ansvar for stadigt mere arbejde. Og nye bureautyper.

“Skal vi have ny vækst, skal vi have nye forretningsområder. Kreativitet er en kernekompetence, men den er svær at få penge for, og derfor skal man have noget færdiggørelse i pakken”, siger Steen Halbye.

Analysen er trykt i en særrapport, der kan købes ved at sende en mail til finn@bureaubiz.dk. Prisen er 495 kr. ex. moms for tre eksemplarer. Ud over en listning af bureauer efter bruttoavance rummer analysen også en opdeling af bureauerne efter lønandel og gennemsnitsløn – baseret på den model, som nuværende Euro RSCG direktør, Steen Holm, udviklede i 90’erne for DRRB. Endelig har Bureaubiz udviklet en ny model, hvor bureauerne rangordnes ud fra deres performance på disse to nøgletal suppleret med deres performance på bruttoavance pr. medarbejder.