Den jyske krisemodel: Også lønnedgang i Scanad

Peter Engholm
25@mail.dk

Alle medarbejdere går 5 pct. ned i løn fra april og året ud. Derudover har man måttet skille sig af med nogle medarbejdere. Samtidig udvides ledergruppen.

I sidste uge omtalte Bureaubiz, at størstedelen af medarbejderne i Par No 1 støtter en frivillig ordning om at gå 10 pct. ned i løn i februar-april. Nu følger så endnu en lønnedgangs-model, denne gang hos Scanad Evolution Agency med afdelinger i Århus og Odense.

“Vi kunne se i 4. kvartal sidste år, at tingene gik den forkerte vej. Vores kunder har over hele linjen sænket aktivitetsniveauet. Vi så flere løsninger på, hvordan vi kunne sikre en fornuftig forretning – én af dem er at sænke lønomkostningerne. Derfor gik ledelsen til medarbejderne med et ønske om en 5 pct. lønreduktion fra 1. april og året ud,” siger Robert Rasmussen, CEO i Scanad Evolution Agency.

“Medarbejderne meldte hurtigt tilbage og bakkede 100 pct. op om forslaget, som de fandt fair og fornuftigt. Og aftalen er, at lønnen bliver reguleret tilbage efter nytår,” tilføjer Robert Rasmussen.

Ifølge Bureaubiz’ analyse “87 bureauers nøgletal” var den gennemsnitlige personaleomkostning i Scanad i 2007 på 577.441 kr. – og dermed lidt over bureauernes gennemsnit på 524.050 kr.

Hos Par No 1 blev den midlertidige lønnedgang ledsaget af afskedigelser, fordi nogle kunder gik konkurs. Også Scanad må tage dette triste middel i brug – ikke p.g.a. kundetab, faktisk har man fået nogle nye, om end mindre, men fordi kunderne holder så markant igen.

“Vi kunne se ud fra timeregistreringen, at der er områder med overkapacitet. Så i samme åndedrag som lønreduktionen måtte vi sige farvel til tre medarbejdere – en projektleder, en grafiker og en analysemedarbejder, altså spredt over flere funktioner. Det er utroligt ubehageligt, og vi er kede af det, men arbejdsmængden var ikke tilstrækkelig til at fastholde medarbejderantallet,” siger Robert Rasmussen og oplyser, at bureauet nu tæller 40 medarbejdere.

I samme periode har Scanad udvidet ledergruppen med to key account directors, Brian Vester og Mette Ekmann. Der er dog ikke tale om en personalemæssig udvidelse. Robert Rasmussen understreger, at Brian Vesters ansættelse er en genbesættelse af en stilling, der blev ledig ved årsskiftet, og Mette Ekmann er forfremmet fra den stilling, hun i to år har haft som key account manager.