Den nye forbrugerombudsmand strammer grebet om virksomheders greenwashing

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Torben Jensen blev ny forbrugerombudsmand 1. januar. Han har allerede politianmeldt en virksomhed, og nu får han DCC Energi til at droppe CO2-kompensation.

Der er gang i den på forbrugerombudsmandens kontor i forhold til at dæmme op for virksomhedernes greenwashing.

Forleden politianmeldte han Copenhagen Cartel vildledning, fordi de kun kunne dokumentere en lille del af deres miljøudsagn. Nu har Torben Nielsen, der blev forbrugerombudsmand den 1. januar i år, indskærpet, at “hvis en virksomhed siger, den kompenserer for CO2-udledning, så skal den kunne dokumentere det. Det er ikke nok at sandsynliggøre kompensationen.”

Baggrunden er markedsføring fra DCC Energi, hvor man kommunikerer, at man støtter skovbevarelse i Peru, Indonesien og Guatemala.

Markedsføringsudsagnene fra DCC Energi er bl.a.: “Sig ja til at CO2 kompensere med Shell Card” og “Du skal blot tilmelde dig, så bliver alt brændstof købt med Shell Card automatisk CO2 kompenseret fra og med din næste faktura”.

Markedsføringen er efter forbrugerombudsmandens opfattelse “egnet til at give forbrugerne det indtryk, at forbrugerne ved at tilvælge CO2-kompensation kan kompensere CO2-udledningen fra deres brændstofforbrug som følge af DCC Energi A/S’ køb af CO2-kreditter i skovbevarelsesprojekter,” står der i pressemeddelelsen fra forbrugerombudsmanden.

Men forbrugerombudsmanden vurderer, at DCC Energis dokumentation kun sandsynliggør, at skovrydning ville finde sted i de relevante skovområder, hvis ikke der blev givet støtte til skovbevarelsesprojekterne. Dermed har DCC Energi ikke har dokumenteret, at en fremtidig afskovning af skovområderne faktisk ville finde sted, hvis områderne ikke var omfattet af skovbevarelsesprojekterne.

Forbrugerombudsmanden skriver i sin pressemeddelelse: “Dokumentationen er baseret på antagelser om, at der er en sammenhæng mellem, at en række faktorer tidligere har medført fældning i skovområderne, og at fældningen ville fortsætte uden støtten. Dokumentationen indeholder derfor alene en sandsynliggørelse af, at skovområderne ville være blevet fældet uden DCC Energi A/S’ støtte til skovbevarelsesprojekterne.”

Fra forbrugerombudsmand Torben Jensen lyder det:

“Vi vil generelt anbefale virksomheder at beskrive i markedsføringen, hvad de gør. Hvis en virksomhed fx støtter et skovprojekt, så skriv dét i markedsføringen – men uden at love forbrugerne, at CO2-udledningen ved et produkt eller aktivitet derved bliver kompenseret eller neutraliseret. Sådanne udsagn vil nemlig nemt være vildledende og dermed i strid med markedsføringsloven.”

DCC Energi har oplyst, at de på baggrund af dialogen med forbrugerombudsmanden er ophørt med at sælge CO2-kompensation.