“Der er behov for branchefællesskab – men ikke nødvendigvis DRRB”

Peter Engholm
25@mail.dk

DM-bureauerne står i stort omfang uden for DRRB. Ikke for at stå alene, men fordi behovet for at samling ikke opfyldes af brancheforeningen.

I Bureaubiz’ analyse står 5 ud af 7 DM-bureauer uden for Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening. DRRBs adm. direktør, Bjørn Karsholt, oplyste forleden, at der er en dialog i gang med DM-bureauerne, og det bekræftes af Tomas Gorrissen, partner i Responsive:

“Alle DM-bureauerne har været til flere møder, hvor foreningen har fortalt, hvorfor vi skal være medlemmer. Bureaubranchen står over for udfordringer, som vi bør være sammen om at løse – og det er et o.k. argument. For det er tilsyneladende blevet moderne blandt indflydelsesrige politikere at give bureauerne tæsk, men spørgsmålet er bare, om DRRB kan løfte den opgave at tale branchens sag og agere politisk”, siger Tomas Gorrissen.

Han føler således sig ikke truffet, når Bjørn Karsholt konstaterer, at antal bureauer “har valgt at klare sig selv frem for at gå ind i fællesskab og medvirke til at løse branchens mere langsigtede problemstillinger”. For der er behov for et fællesskab.

“Når det gælder om at opfylde det massive behov for at lobbye på branchens vegne, så virker DRRBs nuværende set-up ikke overbevisende. Lobby-indsatsen over for politikerne består i “Vi får lov til at blive hørt”, og det er for defensivt,” siger Tomas Gorrissen.

Han peger i stedet på Dansk Erhverv, evt. med en fusion mellem DRRB og Dansk Annoncørforening som medlem.

“Lad os pulje organisationerne. Vi har jo de samme interesser som vores kunder. Og så i øvrigt få inspiration af f.eks. den nye brancheforening Danske Advokater. De har ansat Frank Jensen som frontfigur. Ikke fordi han har en juridisk embedseksamen, for det har han ikke, men fordi han har det relevante netværk, og ikke kun kommer til Christiansborg, når han bliver inviteret,” siger Tomas Gorrissen.