Der er konkurrence mellem miljømærkerne

Martin Einfeldt
journalist

Den danske grafiske branche har i årtier været blandt de forreste i den grønne omstilling, og sådan vil det også være i fremtiden.

Det er vanskeligt at forestille sig noget, mennesker foretager sig, som ikke efterlader et miljøaftryk. Det vigtige er derfor, hvordan vi arbejder med at minimere aftrykkene. Det er man opmærksom på i den danske grafiske branche. Samtidig er kundernes krav til produkternes miljø- og klimavenlighed med til at skubbe udviklingen i den gode retning.

“I den grafiske branche er der sket store fremskridt: Man tilsætter ikke skadelige tungmetaller til trykfarver, og papir bliver ikke bleget med kemikalier, som giver miljøskadeligt spildevand. Restprodukter fra afsværtning af returpapir bliver genbrugt til blandt andet vejfyld og byggematerialer, netop fordi disse ikke anses for at være miljøskadelige”, lyder det fra GRAKOMs miljøchef Carsten Bøg, der fortsætter:

“Alle disse forbedringer er sket, fordi virksomhedernes kunder, naboer og politikere ønskede det. Ofte er forbedringerne endda sket, før ønskerne blev fremsat, fordi virksomhederne var fremsynede nok til at se samfundets behov for renere teknologi i både papirfabrikker og trykkerier.”

“Svanens krav er skræddersyet til det enkelte produkt og gælder alle faser af tryksagens livscyklus. Svanen kan samtidig ses som en designguide, som sikrer en optimal miljøprofil. Men en stærk miljøprofil kommer ikke af sig selv, og netop for tryksager, som ofte designes efter kundens ønsker, er det vigtigt, at kunderne ved, hvor kæmpe et miljøløft, de giver deres tryksager ved at vælge Svanen,” siger Carsten Bøg.

“Det er vigtigt at huske, at bare fordi et mærke har været her længe og måske lyder old school, så skal man altid vurdere mærket på dets relevans og væsentlighed – og om det er dokumentérbart. Her er det kun tryksagsrelevante miljømærker som Svanen og Blomsten, der virker,” slutter Carsten Bøg.

Artiklen er første gang bragt på GRAKOMs site. Disclaimer: GRAKOM – Grafisk kommunikation og medier – ejer Bureaubiz via Creative Club.