Design Kan… drive strategier – Carlsberg

Redaktionen

I serien om, hvordan Design Kan drive strategier, taler Kristina May Pries i dette afsnit med Simon Boas Hoffmeyer, ansvarlig for bæredygtighed og kommunikation hos Carlsberg Group, om hvordan man arbejder med bæredygtighed i en stor organisation.

For Simon Boas Hoffmeyer, ansvarlig for bæredygtighed og kommunikation, handler det i høj grad om at integrere de bæredygtige strategier i hele virksomheden, så det bliver en naturlig del af tankegang, processer, produktudvikling og kommunikation. Bæredygtighedsafdelinger skal ikke have den centraliserede styring, men skal snarere have styr på den overordnede strategi og proces.

Men hvor skal man overhovedet starte, for at blive en bæredygtig virksomhed? I en verden, hvor bæredygtighed langt fra er en del af alles hverdag og industri, er det ifølge Simon Boas Hoffmeyer vigtigt at holde fokus på, hvordan man kan bidrage til et samfund, som er bedre end det, vi kommer fra. Bedre, men ikke perfekt. 

Det perfekte skal ikke være målet fra starten, da det er en umulig opgave, der i sidste ende spænder ben for selv den bedste idé. Simon Boas Hoffmeyer anser bæredygtighed, som et forandringsprojekt, hvor der løbende må justeres, overvejes og gentænkes.

Som eksempel fremhæver han blandt andet glasflasken, hvis bæredygtighed er kompleks – og hvor der stadig udvikles i takt med nye teknologier og forbrugerkrav. Måden hvorpå komplekse opgaver skal løses, ligger i viden- og kompetencedeling samt en kombineret analyse af interne og eksterne interessenters ideer og holdninger.

Kristina May Pries sætter adfærdsdesign på programmet, og spørger ind til, hvordan Carlsberg Group forholder sig til forbrugernes adfærd og antagelser om deres produkter. 

Svaret er god og åben kommunikation, siger Simon Boas Hoffmeyer, for den skaber et bedre samarbejde mellem leverandører, producenter, ledelser, investorer og forbrugere. På den måde opnår man bedre løsninger på nutidens og fremtidens problematikker – alt lige fra adfærd til affald. 

 


Du kan også lytte med på Podbean, Spotify, Apple Podcast og lokalt hos AM

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May Pries, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer til konkrete koncepter, der kan kaste lys over spørgsmålet: Hvad er det, design egentlig kan?