Design Kan… læres #18

Redaktionen

Afsnit atten af Design Kan handler om uddannelse. Kristina May Pries, der er brand- og designspecialist og programmets vært, taler med Nanna Norup og Martin Sønderlev Christensen, der begge indtager en central rolle inden for designuddannelser, om nogle af de udfordringer, uddannelserne står overfor i dag.

Nanna Norup, uddannelseschef hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og Martin Sønderlev Christensen, institutleder på Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering (KADK) diskuterer, hvordan designbegrebet har ændret betydning, og hvad dette gør for uddannelsernes opbygning og struktur.  

Design er gået fra at være et forholdsvis snævert begreb til et begreb, der strækker sig over flere discipliner og nu dækker alt lige fra møbel- og spildesign til service- og strategidesign. Kristina May Pries spørger de to gæster, hvordan designuddannelserne forholder sig til dette.

Med en tung rygsæk af erhvervserfaring og uddannelse, breder både Nanna og Martins faglige viden og kunnen sig over mange discipliner.

 

Podcasten kan også høres på SpotifyiTunes og lokalt hos AM.

De taler begge for et uddannelsessystem, hvor de studerende har mulighed for at afprøve kræfter inden for andre discipliner, men fastholder dog, at visse akademiske kompetencer og praktisk viden skal indgå som en grundlæggende del af designuddannelserne.

Design skal ikke kun handle om form og objekt, men skal kunne forandre verden.

Martin Sønderlev Christensen italesætter udfordringen ved, at design er blevet et mangfoldigt og tvetydigt begreb, og hvordan uddannelserne skal forholde sig til dette:

”Det er jo fantastisk at design er blevet alt. […] altså, det kan utroligt mange ting, og det bliver mere og mere brugt. Det er selvfølgelig en udfordring for en institution som KADK og den gamle designskoles tradition. Man kan sige, at det formmæssige på en eller anden måde lige pludselig skal konkurrere med alle mulige andre discipliner – og det skal også forandre sig selv.”

At designuddannelserne skal (og kan) følge med tiden, oplever begge gæster, der fortæller, at de studerende forholder sig til de sociale- og samfundsmæssige strømninger. Nanna Norup mener også, at denne indstilling til faget kan være med til at ændre verden samt påvirke uddannelserne:

”Vi vender tilbage til en generation, der er meget mere aktivistisk. Og de vil jo rent faktisk gøre noget, de skælder ud på os […] De siger selv, vi skal have noget etik her og vi skal have noget design-aktivisme, og vi vil ud og ændre verden. Vi vil ikke gøre noget, der gør verden dårligere, vi vil gøre noget, der gør verden bedre.”                              

Men med en uddannelse, der sigter mod at give plads til alle ved at brede sig over flere discipliner, udtrykker Kristina May Pries sin bekymring for, om der så overhovedet er plads til fordybelse og til at specialisere sig, fremfor at få en bred viden:

”Vi lægger hele tiden op til, at design egentlig er mere et generalistfag end et specialistfag […] og der er jo også bare brug for nogen, der er mega dygtige til at arbejde i træ […], så vi skal vel også passe på med, at alle ikke føler, at det er en ørkenvandring at blive designer, fordi du skal kunne alt.”                                                             

Der er enighed om, at der stadig er brug for og skal være plads til specialisterne, men at de er nødt til at have kendskab til andre discipliner, såsom kommunikation og formidling, hvor de studerende lærer at reflektere over og argumentere for design.

Design Kan læres. Men Design Kan også forandre både verden og sig selv. De mange nye udfordringer verden står over for, kræver at designere gør tingene anderledes end før.

Uddannelserne skal bevare en grundlæggende praktisk og teoretisk forståelsesramme, men der skal også være mulighed for, at de studerende kan udforske forskellige discipliner, for design handler ikke kun om at være smukt, men om at formidle det vigtige budskab og nå ud til mange.

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer til konkrete koncepter, der kan kaste lys over spørgsmålet: Hvad er det design egentlig kan?