Design Kan… tænkes bæredygtigt #19

Redaktionen

Hvad er en bæredygtig virksomhed og hvordan kan vi skabe den? Det er blot nogle af de spørgsmål Kristina May Pries forsøger at besvare, når hun sammen med Jesper Kring og Lotte Hansen kaster lys over, hvad bæredygtigt design kan.

Jesper Kring, som arbejder med bæredygtig virksomhedsinnovation og Lotte Hansen, CEO hos Hansen & Ersbøll Agenda samt stifter af iLoveGlobalGoals, er i podcast-studiet hos Kristina May Pries. Sammen diskuterer de, hvordan bæredygtighed inkorporeres i virksomhedernes processer og strukturer, og hvordan design kan være løsningen på nogle af tidens helt store problematikker.

En virksomhed skal tage socialt, miljømæssigt og finansielt ansvar. Det kræver en cirkulær tankegang, hvor man har kontrol med processen lige fra produktets udvikling, design og produktion, til forbrugerens anvendelse af produktet.

Transparens er nøgleordet i denne forbindelse, da det stiller krav til producenten og forbrugeren samt er med til at inspirere andre virksomheder og borgere.


Du kan også lytte med på Spotify, Itunes, Podbean og lokalt hos AM

De mange nye problemstilligner kræver altså nye løsninger og en ny måde at tænke design på, lige fra proces og produktion til produkt og forbrug.

Hvis en virksomhed skal være bæredygtig kræver det at man re-designer forretningsmodellen, så hele grundtanken, produktet og forbruget gentænkes:

”Det er en mindblowing problemstilling, der kræver, at vi helt ned til tøjklemmen og op til de store løsninger begynder at tænke tingene anderledes i forhold til, hvordan vi forbruger – men det er jo grundlæggende et design af produkterne.” – Jesper Kring

Gentænkningen af gamle vaner gælder for os alle sammen og der har derfor været brug for kommunikation, der tydeligt understregede netop det. FN’s verdensmål fremhæves som et eksempel på et kommunikativt design, der skabte et fællessprog, som folk kunne forstå, og som gjorde det nemmere at mobilisere flere mennesker – inklusive erhvervslivet – i kampen for klimaet.

”Dét, at man får tænkt forretning ind i en måde at lave verden om på, ser jeg som noget fundamentalt nyt. Noget andet er, at det er første gang, vi samler den økonomiske, den sociale og den miljømæssige bundlinje i én fortælling” – Lotte Hansen

Alle tre eksperter oplever en generel frygt ude i virksomhederne for at en gentænkning og omlægning af systemer og processer potentielt kan blive deres undergang. Men transparens i erhvervslivet kan være med til at skabe tryghed og inspiration, understreger de. Kristina May Pries opfordrer derfor virksomheder til at sammenligne sig selv med allerede eksisterende modeller:

”I virkeligheden ligger der et landskab helt åbent. Man kan bare gå ind på B-corp. Gå ind og læs om alle de virksomheder, som er certificeret, og hvor man kan gå ind og læse om deres styrker og svagheder […] og så simpelthen begynde at lægge deres forretningsmodeller op ad eksisterende virksomheder.” – Kristina May Pries

Panelet konkludere, at et fælles tankesæt, sprog og vision er første skridt på vejen, hvis vi vil skabe bæredygtige virksomheder. Det kræver mere transparens i erhvervslivet, så alle bliver klar over, hvad det kræver, og hvordan problemstillingerne skal angribes.

Herefter kan virksomhederne begynde at gentænke og omstrukturere produktion og design. For design er en del af løsningen, ikke kun i produktionen, men også når vision, sprog og tankesæt skal formidles. Det er FN’s verdensmål et forbilledligt eksempel på, da de har formået at forene erhvervsliv, politik og borgere.

Det er også et bevis på, at Design Kan være bæredygtigt.

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer til konkrete koncepter, der kan kaste lys over spørgsmålet: Hvad er det design egentlig kan?