Designbureau blev halveret

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Udskudte projekter og store omkostninger til forretningsudvikling af bureauet blev en trist cocktail.

2012 bliver næppe et år, som ejere og medarbejdere i Scandinavian DesignLab vil ønske at huske. For er det ikke bureauets værste år nogen sinde, så kandiderer det givet til titlen.

Bureauet blev i det store og hele halveret, og bundlinjen gik fra et solidt plus til et anseligt minus.

Faldet i aktivitet tilskrives udskudte projekter fra 2. halvår – men altså heldigvis kun udskudte, hvorfor ordrebeholdningen beskrives som tilfredsstillende. Desuden vandt man i december 2012 et nyt projekt fra Nestlé og bureauet har på den baggrund fastholdt medarbejderstaben på samme niveau som ved udgangen af året – d.v.s. en mindre end i 2011.

Det store fald på bundlinjen har flere forklaringer. Ud over den svigtende opgaveindgang.

Beretningen nævner et omfattende internt projekt, hvor man har brugt 1 million kroner på eksterne konsulenter. De har været brugt i forbindelse med udviklingen af et nyt forretningsgrundlag i forlængelse af en visionsproces fra slutningen af 2011.

Målet er at sikre længerevarende og kontinuerlige samarbejder med kunder frem for en ren projektbaseret omsætning.

For 2013 noteres, at driftsomkostningerne er reduceret med omkring 1,2 mio. kr. – bl.a. fordi man ikke mere bruger samme ressourcer på forretningsudvikling. Desuden noteres en øget tilgang af opgaver. Og adm. dir. Anne-Mette Højland er da heller ikke i tvivl om, at man har gjort det rigtige.

“Vi mener, det har været en rigtig beslutning at investere i en udvikling af bureauet, og vi er af den opfattelse, at vi i dag står stærkere som bureau. Så vi ser positivt på fremtiden,” siger Anne-Mette Højland.

Nøgletal for Scandinavian DesignLab

  • Bruttoavance 5,0 mio. kr. -49 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 555.556 kr. -43,3 pct.
  • Lønandel 111,7 (59,2)
  • Resultat af primær drift -1,672 mio. kr. (+1,981 mio. året før)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz