Designbureauer kom styrket ud af 2010

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kontrapunkt ser ud til at kunne prale med at være Danmarks største designbureau, mens Scandinavian Designlab må nøjes med at glæde sig over fremgang.

I 2009 var rangordenen således når man målte på bruttoavance: Designit, Kontrapunkt, Bysted. Således ser det ikke ud mere.

Dels har Kontrapunkt overhalet Designit og dels har Bysted haft en så flot fremgang, at de tre bureauer nu ligger meget tæt på hinanden.

Sådan kan billedet tegnes efter, at Kontrapunkt har aflagt regnskab.

Bureauet havde ikke et godt 2009, men det er der gjort op med i 2010.

“Året er desuden præget af fortsatte investeringer i kompetencer, fornyelse, professionalisering og internationalisering. vi har haft fremgang uden for landets grænser – bl.a. i Japan,” siger Kontrapunkt Groups direktør, Thomas Gamst og fortsætter:

“Det betyder, at vi føler os godt rustet til den fremtidige konkurrence, og forventningen står på både voksende omsætning og bedre indtjening i de kommende år.”

De organisatoriske ændringer har skabt en mere ensartet struktur således, at man nu fusionerer de forskellige selskaber.

“Kontrapunkt og KP2 vil fortsat være vores brands med hver sin ledelse og det man vil møde i markedet. Men opdelingen har været mere historisk betinget, og vi har vurderet, at vi kan opnå en række administrative fordele gennem en mere enkel selskabs-konstruktion,” siger Thomas Gamst.

Scandinavian Designlab er små i sammenligning med Kontrapunkt – men kan dog også glæde sig over fremgang oven på et ligeledes svært 2009. Året bød på et markant fald i bruttoavancen, og adm. dir. Anne-Mette Højland kaldte det for et “annus horribilis”.

Primære årsag var, at krisen slog hårdt igennem, men samtidig sagde den ene af tre partnere, Jesper von Wieding, farvel til bureauet.

Nøgletal for Kontrapunkt

 • Bruttoavance 41,5 mio. kr. +17,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 754.545 kr.
 • Lønandel 70,6 (95,4)
 • Resultat af primær drift +2,446 mio. kr. (-5,649 mio. i 2009)

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Scandinavian Designlab

 • Bruttoavance 7,1 mio. kr. +10,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 710.000 kr.
 • Lønandel 73,1 (82,7)
 • Resultat af primær drift +0,409 mio. kr. (-0,332 mio. i 2009)

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz