Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

Listen over bureaubranchens største formuer kaster lidt ekstra lys på en af de senere års største danske bureauhandler.

Da Designit i sommeren 2015 blev solgt til den indiske IT-koncern, Wipro, blev der talt om en pris på op mod 600 mio.kr.

Det var ikke bare en så høj pris, at den vakte opsigt – den har også haft en bemærkelsesværdig effekt på listen over bureaubranchens største formuer, som udfærdiges af Dansk Brancheanalyse i forbindelse med firmaets årlige rapport over bureau-regnskaber.

Top 10 listen har i en årrække været relativt stabil, og det er den fortsat på de øverste pladser, hvor man finder Jan Duckert fra People Group på førstepladsen.

Men på pladserne 5, 6 og 7 finder man tre højdespringere i form af de tre Designit-ejere: Anders Geert Jensen, Mikal Hallstrup og David Fellah.

For året 2014 blev de noteret til hver en formue på mellem 4 og 5,5 mio. kr. I 2015 bliver de så alle tre noteret for en formue på lidt over 90 mio. kr.

Ejerskabet til Designit var placeret i Holdit, som de hver ejer en tredjedel af, og dette selskab kunne som følge af handlen notere et overskud på 264 mio. kr. – eller 88 mio. kr. hver.

Underskud trækker fra

Man kan dog ikke slutte, at de hver har fået 88 mio. kr. ud af handlen med Designit, for Holdits regnskab rummer også resultatet for Designit i 2015, og det viste et underskud på næsten 40 mio. kr.

Det lægger op til en udbetaling omkring de 300 mio. kr., hvilket meget godt matcher, hvad man kan læse i det nystiftede danske Wipro-selskab, der lyder navnet Wipro Digital.

Heri opgiver man desuden en pris på 579 mio. kr. for Designit, og det efterlader en difference.

Holdit ejede 68,31 pct. af Designit, og sætter man den lig med en udbetaling på ca. 300 mio. kr., så kommer man “kun” op på en pris på ca. 440 mio. kr.

Dansk Brancheanalyse gætter på, at der også skal fratrækkes en række betydelige udgifter til advokater, revisorer og mæglere. Men i forbindelse med offentliggørelsen af handlen blev der som nævnt talt om en pris på op til 600 mio. kr.. Det kan indikere, at en del af prisen er afhængig af nogle nærmere definerede resultat-mål, hvilket så vil vise sig i fremtidige opgørelser.

Dansk Brancheanalyse undrer sig i øvrigt over prisen, fordi den er meget høj i forhold til de normale værdiansættelser på bureauer. De handler typisk om enten et års omsætning eller en faktor ca. 7 på overskuddet, og ingen af delene kan bringe prisen på Designit så højt op.

“Vi har regnet multipler for DesignIt som helhed, og de er skyhøje! Det er ikke blevet bedre af, at DesignIt’s første resultat efter handlen blev et dundrende underskud på 37,562 mio DKK! På den måde vil vi tillade os at mene – indtil videre i hvert fald – at det har været årets dårligste bureauinvestering for køber men det skønneste salg for sælgerne,” skriver Dansk Brancheanalyse.

Bureaubiz har dog også hørt nævnt, at der ligger nogle software-værktøjer, som kan forklare en del af prisen. Den slags handles til helt andre multipler.

Ejere har forladt bureauet

I øvrigt valgte Anders Geert Jensen at forlade Designit i forbindelse med handlen, mens David Fellah sagde farvel lidt senere, så det nu kun er Mikal Hallstrup, der er tilbage af de oprindelige ejere – hvis man ser bort fra række af mindre medejere.

På Top 10 listen har Jan Duckert øget sit forspring til Jesper Kunde på 2. pladsen. Det skyldes først og fremmest, at han havde store finansielle indtægter.

Claus Moseholm og Henrik Juul har byttet plads på 3. og 4. pladsen, men i virkeligheden kan man anfægte, at Claus Moseholm overhovedet er på listen. Hans formue stammer fra salget af GoViral – nu BeOn – og det er mere et medieselskab end et bureau.

Kilde: Dansk Brancheanalyse

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club