Designit skal have ny direktør i Danmark

Finn Graversen,
journalist

Bureauet oplevede en faldende bruttoavance i 2020, men gennemførte en markant reduktion af underskuddet. Fremtiden byder på større integration af de forskellige Designit-kontorer.

Designit skal have ny direktør for den danske del af forretningen. Mads Damkjær, der har varetaget rollen i små to år, stopper efter gensidig aftale, og indtil en ny er udpeget, har Designits europæiske chef, Kjersti Lund, overtaget ansvaret.

Samtidig har Designit offentliggjort sit seneste regnskab, hvor den danske del af forretningen kom ud med et underskud på 5,7 mio. kr. før skat. Fakta er dog, at Mads Damkjær har stået i spidsen for en væsentlig forbedring af resultatet, idet det forrige regnskab viste et underskud på over 20 mio. kr.

Kjersti Lund fremhæver da også, at Mads Damkjær sammen med teamet har forbedret resultatet og løftet indtjeningen pr medarbejder. At man siger farvel til Mads Damkjær skyldes, at Designit arbejder med en ny strategi.

“Denne nye strategi har betydet, at vi har kigget på vores processer, og hvordan vi organiserer os, samt hvad der er vigtigt for managing director-rollen fremadrettet. Mads har gjort en kæmpe indsats med at bringe Designit Danmark frem til, hvor det er i dag, men vi er enige om, at fremadrettet skal der andre kræfter til, og at nu er et godt tidspunkt for Mads og Designit at skilles,” siger Kjersti Lund.

Den nye strategi har fokus på marketing services og på bæredygtighed, og samtidig vil man integrere de lokale kontorer mere med hinanden.

“Mange af vores kunder er globale eller europæiske, derfor er det også vigtigt, at vores kontorer arbejder tæt sammen, så vi både har den lokale viden på et givent marked, men også har det globale udsyn, vores internationale kunder har behov for. Samtidig ønsker vi at skabe europæiske kompetencecentre, der skal kunne spare og rådgive alle vores europæiske kontorer, således at vores kunder både får gavn af disse specialekompetencer og vores lokale forankring,” siger Kjersti Lund og fortsætter:

“Designit er bygget op som matrixorganisation, hvor de lokale managing directors selvfølgelig har ansvaret for deres marked, men samtidig er der altså kompetencecentre, som dækker hele Europa, og som fremadrettet vil være i stand til at understøtte alle kontorer med ny indsigt og kompetencer. Det betyder i realiteten, at alle ledere i Designit får et større ansvarsområde end de har haft tidligere.”

Satsningen på bæredygtighed indebærer en ambition om, at 25 pct. af omsætningen i 2021 skal komme fra projekter, der omhandler bæredygtighed i sin kerne.

“Bæredygtige projekter er ikke nyt for os, men vi sætter endnu mere fokus på det fremadrettet, og bringer nye og mere industrirelaterede kompetencer ind. Alt sammen for at skabe resultater for kunderne, som både løser deres konkrete udfordringer, men samtidig er med til at understøtte den udvikling, der er nødvendig for en mere bæredygtig fremtid for os alle,” siger Kjersti Lund og tilføjer, at Designit selvfølgelig også har kigget på sine egne processer. Firmaet har f.eks. forpligtiget sig til ‘travel net zero’ gennem Goodwings.

Samtidig med offentliggørelsen af regnskabet for Designit Danmark har bureauet fremlagt regnskabet for gruppen, og det er et giftigt et af slagsen med et kæmpe underskud, der ydermere blev forværret med næsten 50 mio. kr.

Det har været et år med udfordringer – ikke mindst grundet corona – men samtidig skal regnskabet for gruppen læses med forbehold, idet den amerikanske del af Designit ikke er med. Designit er ejet af den indiske IT-koncern Wipro, og bureauets amerikanske kontorer er placeret et andet sted i koncernregnskabet.

Ud over corona har regnskabsåret været præget af omstrukturereringer, hvor man har lukket en række kontorer for at konsolidere og effektivisere. Det har dels kostet på omsætningen og dels på afskrivninger.

Kjersti Lund understreger, at Designit har en ambition om at give overskud – altså den samlede gruppe incl. de amerikanske kontorer. Men samtidig skal gruppen vurderes som en del af Wypro.

“Udover at skulle give overskud, så har Designit også en anden og vigtig rolle som del af Wipro Limited. Vores danske ophav og mangeårige erfaring med design gør, at vi er flagskibet i Wipro Limited, når det handler om designtænkning, kreativitet og innovation. Derfor skal vi både skabe overskud, men vi skal også holde fast i vores danske ophav, vores Designit-kultur og vores kreativitet og evne til at skabe innovation, så vi kontinuerligt leverer de bedste løsninger til vores egne kunder, men samtidig også inspirerer og yder værdi til Wipro Limited’s kunder. Omsætningen og værdien, vi skaber for Wipro Limited, indgår af naturlige årsager ikke i Designit A/S regnskab, men i Wipro Limited,” siger Kjersti Lund.

Nøgletal for Designit Danmark

  • Bruttoavance 38,496 mio. kr. -22,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 740.288 kr. +11,4 pct.
  • Lønandel 96,9 (121,6)
  • Resultat før skat -5,674 mio. kr. +73,7 pct.
  • Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Designit A/S

  • Bruttoavance 186,441 mio. kr. -30,2 pct.
  • Resultat før skat -171,024 mio. kr. -38,1 pct.