Det gode, det halvskidte og det slemme

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Regnskaberne strømmer ind. Som f.eks. fra Gorm Larsen, Blue Pen og fynske Clockwork.

Regnskaber skal være indleveret 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, så i disse dag strømmer det ind til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Bureaubiz har nu 55 regnskaber i hus til en samlet bruttoavance på ca. 2,3 mia. kr., og det billede, som blev tegnet af tilbagegang for branchen i Reklameforbrugsundersøgelsen, finder ikke dækning i disse regnskaber. Fremgangen ligger fortsat på omkring 20 pct. i bruttoavance.

Gorm Larsen & Partners er et af mange bureauer, som kom fornuftigt gennem 2008 med vækst i bruttoavance og forbedrede nøgletal, selvom afmatningen meldte sig i november.

Når bureauet alligevel måtte notere en faldende indtjening skyldes det resultatet i tilknyttede virksomheder, hvilket er selskaber i Norge og Sverige samt Trademate. Selve Gorm Larsen havde en fremgang i primær drift på ca. 23 pct.

For Blue Pen blev det et noget mere magert år. Bruttoavancen faldt og det lykkedes kun lige akkurat at holde bundlinjen i plus.

Det gjorde det ikke hos fynske Clockwork, der også måtte notere fald i bruttoavance. Samtidig fik bureauet en revisoranmærkning om værdiansættelsen af selskabets goodwill og skattekativ. Desuden skriver revisoren, at “forudsætningen for selskabets fortsatte drift er desuden, at budgetterne overholdes”.

Clockwork noterer selv, at starten på året har indebåret “en mindre negativ budgetafvigelse”, men forventer at kunne indhente den i resten af 2009.

Nøgletal for Gorm Larsen & Partners

 • Bruttoavance 18,703 mio. kr. +14,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 603.323 kr. +14,1 pct.
 • Lønandel 60 (64)
 • Resultat af primær drift 4,882 mio. kr. -7,1 pct.

Nøgletal for Blue Pen

 • Bruttoavance 6,759 mio. kr. -6,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 675.900 kr. +2,4 pct.
 • Lønandel 76 (74)
 • Resultat af primær drift 0,013 mio. kr. -94,2 pct.

Nøgletal for Clockwork

 • Bruttoavance 4,3 mio. kr.
 • Lønandel 72
 • Resultat af primær drift -0,06 mio. kr.

  (Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz. 2007 var kun et halvt regnskabsår, og der er ikke oplyst antal medarbejdere i regnskabet).