Det halvintelligente menneske. Vi har mistet en afgørende indsigt.

Redaktionen

Mig & min moster taler om, hvad astrofysikerne og biblen siger om, at vi har mistet evnen til gennemskue konsekvenserne af vores handlinger.

Mennesket havner igen og igen i selvskabte kriser. Måske er intelligent liv en evolutionær blindgyde, hvor vi er smarte nok til at opfinde alle mulige teknologier til at underlægge os jorden, men ikke smarte nok til at gennemskue konsekvenserne af vores handlinger, hvorfor vi ender med at destruere vores eget livsgrundlag. Vi ser på, hvad både astrofysikerne og biblen siger om den sag.