Det svenske reklamemarked voksede i 2008

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I Sverige er reklamemarkedet for 2008 allerede opgjort. Det blev til vækst samlet trods et 4. kvartal med nedgang. Dagblade tabte, mens tv og internet vandt.

I Danmark skal vi hen mod sommeren, før Dansk Oplagskontrol kan offentliggøre årets reklameforbrugsundersøgelse. I Sverige har medierne mere styr på deres tal, så her har Instituttet för Reklam- og Mediestatistik (IRM) netop kunnet offentliggøre resultatet for 2008.

Det viser en vækst på 1,3 pct. trods et 4. kvartal, der viste en nedgang på 4 pct. Det samlede svenske reklameforbrug landede på 35,4 mia. kr – svenske kroner forstås. I danske er det 23,7 mia.

Udviklingen i markedet ligner på mange måder den danske. Print taber, internet vinder. I 2008 har tv dog klaret sig godt i Sverige med en vækst på 5,9 pct.

Internet voksede 18,7 pct. til 4,8 mia. sv. kr. og er dermed tæt på at overhale tv som det næststørste medie. Dagbladene er klart størst med et forbrug på 8,8 mia. kr. og har dermed holdt skansen væsentligt bedre end den danske avisbranche.

Hurtigheden i Sverige med tallene bygger bl.a. på, at man udgiver kvartals-tal. I Danmark vil Dansk Oplagskontrol også gerne øge frekvensen, men ifølge adm. dir. Thomas Jermiin går ambitionerne foreløbig ikke længere end til at komme med et halvårstal efter sommerferien.