Dialogbureau blev næsten fordoblet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og indtjeningen blev syvdoblet. Responsive lettede i 2012 ved at udvide produktpaletten.

Dialog og digital kan hænge ret godt sammen. Det har man set flere eksempler på, og nu slutter Responsive sig til dem.

Efter i adskillige år at have ligget ret stabilt, så lagde man i 2011 en strategiplan, hvor produktpaletten blev udvidet med en blanding af IT og analyse, og resultaterne har vist sig ret hurtigt.

Responsive blev i 2012 næsten dobbelt så stor. Og endnu bedre for bureauet; bundlinjen voksede endnu mere. Den blev syvdoblet. Det er den højeste fremgang i overskud blandt de bureauregnskaber, som Bureaubiz indtil nu har registreret for 2012.

“Vi udspringer af et traditionelt dialogbureau med fokus på kommunikation og kampagner. Vi har også hele tiden arbejdet efter et koncept om, at vi skaber resultater for vores kunder,” siger adm. dir. Morten Aabo og fortsætter:

“Men i 2011 satte vi os for at udvide vores værdikæde ved i højere grad at kunne køre kundeprogrammer 360 grader. Vi har oprustet på data og analyse, så vi kan tage et samlet ansvar for de programmer, der kører, og stå for en hel leverance frem for at være en delleverandør. Det er vores opgave at binde det hele sammen, og den tilgang er blevet positivt modtaget.”

At Responsive i årets MyImage-analyse fra MyResearch og Bureaubiz toppede på netop parameteren ‘Gode til at skabe resultater’ er Morten Aabo selvsagt godt tilfreds med. Desuden fremhæver han, at resultatet for 2012 er opnået sideløbende med, at der har skullet investeres i udvikling af nye kompetencer.

Og det er ikke slut med investeringer. Vækst og mange nye medarbejdere kræver plads, så derfor står bureauet lige for at skulle flytte til nye og større lokaler på Frederiksberg.

Men selv om resultaterne er stærke, så får det ikke Morten Aabo til at tale om “mission accomplished.”

“Vi er kommet godt i gang, men vi er langt fra i mål. Vi har kun gennemført en god første etape,” siger Morten Aabo.

Nøgletal for Responsive

  • Bruttoavance 26,0 mio. kr. +81,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 962.963 kr. +7,7 pct.
  • Lønandel 67,1 (75,5)
  • Resultat af primær drift +3,145 mio. kr. +598,8 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz